Consulting

SIS Finance > Wat we doen > Consulting

SIS Finance Consulting adviseert algemeen management en financieel management bij complexe verandertrajecten, waarin de financieel-economische besturing en beheersing van organisaties centraal staat. Wij voeren projecten uit op het gebied van performance & cost management (management accounting), financial accounting en programma- & projectmanagement. Hierbij zijn onze consultants individueel of in kleine teams werkzaam.

Klik op de verschillende blokken voor meer informatie

performance & cost management
performance measurement
issue:
bij veel organisaties ontbreekt het aan financiëele en niet-financiëele (strategische) stuurinformatie

oplossing:
opzetten management informatie voor directie en MT, en inrichten effectieve budgettering en rapportages
business cases
issue:
nieuwe grote initiatieven en investeringen vereisen voor eigen organisatie of financier goede onderbouwing

oplossing:
een business case met goede tekstuele inhoud over doel scope, activiteiten en financieel plan, met risico's
IT cost management
issue:
ICT-afdelingen worden aangestuurd als staf en kostenpost, en besparingen zijn moeilijk te realiseren

oplossing:
ICT cost management betekent sturen op output, producten en processen, kosten en KPI's
forecasting & reporting
issue:
maandrapportages kijken vaak alleen terug, zijn 'eigendom' van finance en komen te laat

oplossing:
samen met business opzetten van rolling forecast, budgetteren en reporting, ondersteund met tooling
business intelligence / kpi's
issue:
bedrijven met veel klanten of producten hebben databases waar te weinig gestructureerde informatie uitkomt

oplossing:
analyse gegevensbestanden en aggregatie tot sales- of operationele informatie (tactisch niveau)
activity based costing
issue:
veel bedrijven hebben te weinig inzicht in kosten en winstgevendheid van producten, diensten of klanten

oplossing:
activity based costing berekent kostprijzen en tevens mogelijkheid tot nacalculatie ondersteund met tooling
service level agreements
issue:
praktijk leert dat SLA's verouderd zijn, te omvangrijk en met schijn van juridische juistheid

oplossing:
vereenvoudigen en herschrijven van SLA's, en borging in de planning & control cyclus
transfer pricing
issue:
bij organisaties met meerdere (buitenlandse) vestigingen loopt het transfer pricing systeem achter bij de veranderende organisatie

oplossing:
(her)ontwikkelen en beschrijven transfer pricing systeem, zowel bedrijfseconomisch als fiscaal
financial accounting & reporting
reporting standards (IFRS)
issue:
bij veel organisaties ontbreekt het aan kennis of capaciteit om wijzigingen in waarderingsgrondslagen door te voeren

oplossing:
projectmatig omzetten van cijfers tussen standards en de impact op de organisatie(incl. position papers)
hedge accounting
issue:
organisaties worden geconfronteerd met toenemende vereisten op gebied van verslaggeving en documentatie over derivaten

oplossing:
opzetten van adminstratieve organisatie, vervaardigen van hedge accounting documentatie en opleiden van medewerkers
fast close & reporting
issue:
management en externe stakeholders willen sneller worden geinformeerd

oplossing:
analyseren van de knelpunten en optimaliseren van het financieel rapportage proces en onderliggende systemen
pre-audit activities
issue:
organisaties willen besparen op hun audit fees en beschikken niet over de benodigde kennis of capaciteit

oplossing:
ondersteuning bij het jaarrekening-traject waardoor vrijgespeelde capaciteit in de financiëele functie beschikbaar is voor de business.
solvency II
issue:
solvency II leidt tot meer transparantie en additionele informatiebehoefte over aard en risico van assets

oplossing:
inzichtelijk maken van onderliggende assets, doorrekenen van impact en opzetten van nieuwe rapportageformats
basel III
issue:
basel III leidt tot meer transparantie en additionele informatiebehoefte over aard en risico van assets en aanwezige liquiditeit

oplossing:
inzichtelijk maken van onderliggende assets, doorrekenen van impact en opzetten van nieuwe rapportageformats
risk & compliance
issue:
organisaties moeten compliant zijn aan wet- en regelgeving en willen ook hun risico's kennen, bewaken en beheersen

oplossing:
inzichtelijk maken van key risks, inrichten van key controls en effectieve controle-rapportage
internal control frame work
issue:
organisaties willen een verdere verbetering en professionalisering van hun interne controle en administratieve organisatie

oplossing:
opzetten van een deugdelijke financiëele administratie, creëeren van effectieve en werkbare controle maatregelen
programma & project management
finance transformation
issue:
veel financiëele afdelingen en processen zijn niet meer 'low cost' en afgestemd op wensen business

oplossing:
realiseren moderne financiëele functie, wat leidt tot betere informatie en goedkopere processen
strategy execution
issue:
finance kan strategische veranderingen in de business niet voldoende faciliteren

oplossing:
doorvoeren en projectmatig aansturen van veranderingen met heldere organisatie, taken en mijlpalen
outsourcing & offshoring
issue:
transactieverwerkende processen kunnen goedkoper in lage lonen landen worden ingericht

oplossing:
inrichting van centrale accounting en finance-processen in units buiten Nederland of Europa
shared services
issue:
transactieverwerkende processen zijn niet centraal, geïintegreerd en efficiënt georganiseerd

oplossing:
inrichting van centrale accounting en finance-processen in units in de eigen organisatie
management of change
issue:
bij veranderingsprogramma's is het creëeren van draagvlak een belangrijke succesfactor

oplossing:
inzet van finance projectmanagers in programma's met (deels) communicatie en change-skills
ERP implementation
issue:
organisaties willen naar geïntegreerde finance applicaties

oplossing:
inzet van finance-professionals met ervaring met ERP-implementatie (zoals SAP, Oracle, Hyperion en Cognos)
process optimization (lean)
issue:
organisaties willen hun kwaliteit verbeteren, doorlooptijd verkorten en processen optimaliseren

oplossing:
inrichting van finance-processen waarbij de klant centraal staat (zoals lean, six sigma)
project management (PMO)
issue:
op inhoud gerichte projectleiders hebben niet altijd oog voor scope, planning en/of budgetten

oplossing:
inzet van specialisten op het gebied van het opzetten en runnen van een project management office (PMO)

Wij geven advies én we helpen graag bij de implementatie van adviezen (zowel programma- en projectmanagement als interim management). Bij die implementatie gaat het om de verankering van veranderingen en het achterlaten van kennis. Kennis van ICT en ERP is hierbij vaak cruciaal.

Naast advies en implementatie omvat consulting binnen SIS Finance doorlichtingen, feasibility studies, business cases en in-house trainingsprogramma’s. Ook hier kan weer het onderscheid worden gemaakt tussen management accounting (bijvoorbeeld evaluatie van een kostprijssysteem) en financial accounting (bijvoorbeeld audit op een risicomanagement systeem).

Wij hebben een hoogwaardig netwerk van consultants opgebouwd, veelal RA’s/CPA’s en RC’s/CMA’s. De met ons samenwerkende consultants hebben meer dan 10 jaar ervaring, en hebben vaak een Big-4 achtergrond.

De partners van SIS Finance zijn actief betrokken bij de uitvoering van consulting projecten. Zij zijn desgewenst zelf nauw betrokken bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen. De consulting partner is een groot deel van zijn tijd zelf werkzaam in advies- en implementatieprojecten.

De consulting praktijk van SIS Finance wordt geleid door drs. Koen Perik RCBel voor een afspraak of een oriënterend gesprek met Koen op 06-53690363 of mail naar k.perik@sis-finance.nl.