De CFO-agenda: Paul Langendoen

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2016 > De CFO-agenda: Paul Langendoen

Paul Langendoen is sinds ruim een jaar CFO van Van Gansewinkel Nederland, ’s lands grootste afvalverwerker met een totale omzet van een kleine miljard euro. Hoe is het om bij zo’n bedrijf verantwoordelijk te zijn voor de financiële functie?

 

‘We hebben hier een bewogen periode achter de rug, waarin veel is gebeurd. Je kunt echt spreken van een turnaround van de business. Medio 2015 is de herfinanciering van Van Gansewinkel afgerond. In het kielzog daarvan is er onder meer een landenstructuur ingevoerd – zodoende ben ik nu financieel directeur van Van Gansewinkel Nederland. Ik ben ook direct gestart met een transformatie van de financiële functie. Ik heb er één team van gemaakt, en we zijn gezamenlijk begonnen met het standaardiseren en optimaliseren van onze processen. Daarnaast zijn we erin geslaagd om de neergaande lijn te stoppen waar dit bedrijf in Nederland toch een tijd mee te maken had. Wat betreft de druk op de marges is de bodem nu wel bereikt; we zijn erin geslaagd om verschillende kostenstijgingen en veranderende opbrengsten uit materialen op een acceptabele manier te verwerken in de contracten die we hebben met onze klanten. Verder is in september de voorgenomen fusie met sectorgenoot Shanks aangekondigd. Dat is een intensief proces geweest dat zo’n jaar geleden is gestart; we zitten nu in de afrondende fase voor “closing”. De nieuwe combinatie is erg complementair en vormt een sterke basis voor verdere groei en ontwikkeling. Ik kijk dan ook erg uit naar de samenwerking met onze nieuwe collega’s. ’

‘De kernactiviteit van ons bedrijf lijkt eenvoudig – afval ophalen en verwerken – maar is in werkelijkheid heel complex. We hebben te maken met twee soorten klanten: klanten bij wie we afval ophalen en klanten aan wie we herbruikbaar restmateriaal leveren. Die twee stromen moet je goed met elkaar verbinden, door middel van dynamic pricing en het zoveel mogelijk op elkaar afstemmen van de afspraken die we maken aan de voor- en de achterkant. Dat is lastig, ook vanwege de ingewikkelde logistiek, de veelheid aan materiaalstromen, de diverse sorteer- en verwerkingsinstallaties die we hebben, enzovoort.’

‘Als je je realiseert dat onze aarde een gesloten systeem is, streef je er uiteindelijk naar om 100% van wat er aan afval binnenkomt, weer als herbruikbaar materiaal uit te leveren. Die circulaire gedachte leeft heel sterk bij ons en onze partners. Maar zover zijn we nog lang niet – er gaat helaas nog altijd veel naar de verbrandingsoven, wat op zich dan wel weer een schone vorm van energie-opwekking is.’

 

De rol van de financiële functie

‘De financiële functie zit in dit bedrijf heel dicht tegen de business aan. We zijn nauw betrokken bij pricing, bij de marge-ontwikkeling, bij cost & capital control en bij het managen van de cashflow. Die ontwikkeling zet zich door; we besteden hier steeds minder tijd aan transactionele taken en accounting, die we organiseren als shared services, en steeds meer aan controlling en aan het zijn van een echte business partner.’

‘Een ontwikkeling die de komende jaren heel duidelijk nog aan belang zal winnen, is data-analytics. Er is steeds meer mogelijk met de enorme stroom data die dagelijks beschikbaar komt. Vanuit die data kun je waardevolle informatie delen met je klanten, zodat zij bijvoorbeeld hun sorteerprestaties kunnen verbeteren, maar je gebruikt ze natuurlijk ook intern als waardevolle stuurinformatie. Ook binnen finance zelf wordt data-analytics als expertise steeds belangrijker.’

 

Werken met SIS Finance

‘Ik kwam ongeveer anderhalf jaar geleden in contact met Jan Schipper van SIS Finance. Dat was een plezierig contact. Recent waren we op zoek naar iemand die ons team kon versterken, en uiteindelijk hebben we gekozen voor de kandidaat die SIS aandroeg. Ze kijken bij SIS Finance niet alleen heel goed naar de financiële achtergrond van een kandidaat, maar ook of er qua karakter en ervaring een match is. En ik vind het leuk dat ze überhaupt wat breder kijken dan alleen finance. Zo was het door hen verzorgde optreden van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder voor mij het hoogtepunt van de CFO-dag 2016.’