Performance management

Performance management is het systematisch vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen, met gebruikmaking van kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren. Dankzij intelligent gebruik van informatiesystemen kan uw organisatie met behulp van performance management sneller en beter reageren op veranderingen binnen en buiten het bedrijf.

 

Twee stappen

Performance management vindt grofweg plaats in twee stappen. De eerste stap is het analyseren van de bedrijfsstrategie. De strategische doelen die hieruit voortvloeien, maken het mogelijk (financiële) kritieke succesfactoren en key performance indicators (kpi’s) op te stellen.

De tweede stap betreft het systematisch monitoren en evalueren van de prestaties op basis van de vastgestelde indicatoren, met behulp van bijvoorbeeld ERP-systemen. Al naar gelang de resultaten kan de strategie dan worden bijgesteld, in een continu proces van meten (van gerealiseerde resultaten) en vergelijken (met vooraf vastgestelde doelen).

 

Voorbeelden van onze projecten op dit gebied

In 2016 heeft SIS Finance bij organisaties als het GVB en de NZa projecten uitgevoerd op het gebied van performance & cost accounting. Bij het GVB ging het om inzicht in meerjarige onderhoudskosten voor de CFO, en de inrichting van een fabrieksboekhouding. Bij de NZa is gewerkt aan het verbeteren van performance & cost management voor ziekenhuizen. Verder is bij twee instellingen het inzicht in KPI’s verbeterd, door met het topmanagement in korte tijd een project uit te voeren. Het ging hier bijvoorbeeld om het ontwikkelen en invoeren van kpi’s op het gebied van rendement en bezettingsgraad voor een verzekeraar.

 

Tools

Er zijn veel verschillende methodes om het opzetten van een performance-managementcyclus te vergemakkelijken, zoals Activity Based Management. Maar hoeveel tools er ook bestaan om performance management te faciliteren, het blijft een ingewikkeld proces dat veel organisaties niet zonder externe hulp gestalte kunnen geven. Het zorg dragen voor correcte, up-to-date en relevante managementinformatie en het inrichten van effectieve budgetterings- en rapportagesystemen is bijvoorbeeld iets waar veel financiële afdelingen zelf domweg niet aan toekomen. Gezien het belang van deze succesfactoren is het in dat geval aan te bevelen externe expertise in te huren. Want zonder de juiste strategische stuurinformatie kan een organisatie de strijd met de concurrentie niet goed aangaan.

Wij zijn u graag van dienst als u serieus werk wilt maken van performance management; het is een van de 24 thema’s waar wij onze dienstverlening op richten. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp, of neem contact op met k.perik@sis-finance.nl.

 

schema-p10-11_jb_300dpi_met-smalle-kolom