De interimmer in beeld: Gerard de Bruijn

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2019 > De interimmer in beeld: Gerard de Bruijn

Gerard de Bruijn is manager Finance & Control a.i. bij Meijers, een onafhankelijke makelaar in assurantiën. Het in Amstelveen gevestigde familiebedrijf verzekert risico’s in vooral de zakelijke markt, met name op het gebied van schade- en employee benefits-verzekeringen. Hoe bevalt het hem om zijn werk daar als interimmer te doen?

‘Ik werk al 25 jaar als Finance & Risk manager/directeur in diverse sectoren, waarvan de laatste elf jaar in de verzekeringsbranche. Tijdens mijn laatste functie in loondienst, als Concern Controller bij a.s.r., merkte ik een jaar of vier geleden dat ik behoefte had aan meer uitdaging. Dat heeft ertoe geleid dat ik een bewuste keuze heb gemaakt voor het interim-werk.

Eigenlijk maakt het voor mijn functioneren niet uit of ik in een vast dienstverband werk of als interimmer. Je staat er als interimmer misschien wat scherper in maar mijn manier van werken is op zich niet anders geworden. Ik merk wel dat het me veel voldoening geeft om kort-cyclisch uitdagende opdrachten te doen bij verschillende bedrijven. Je voelt de waardering als je je 100% voor een klus inzet. Overigens denk ik dat het verschil tussen interim en “vast” werken in de toekomst kleiner zal worden. Het gaat er om dat je in elke situatie, op elk moment de beste persoon op de beste plek hebt zitten.’

Maatwerk leveren

‘Ik heb het voordeel dat ik veel ervaring heb in verschillende rollen en bij verschillende bedrijven. Door mijn CFRO-ervaring weet ik wat een CFO of een CEO nodig heeft, wat zijn of haar behoeften zijn. Op dit moment vul ik bij Meijers tijdelijk de rol in van de manager Finance & Control, met als belangrijkste opdracht om de financiële functie hier verder door te ontwikkelen. Zo’n traject verloopt altijd over drie assen: de IT-systemen, de bedrijfsprocessen/inhoud en de mensen met wie je de klus moet klaren. De combinatie van deze drie factoren, die bij elke organisatie anders ligt, bepaalt het succes van wat je doet. Je moet dus altijd maatwerk leveren, goed nagaan wat er in elk specifiek geval nodig is.’

CFO, CIO, CEO

‘Een van de dingen die we hier bij Meijers nastreven, is het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening aan management en directie, zodat de besluitvorming ook verbetert. Om zo’n proces goed te kunnen begeleiden, moet je ook genoeg kennis hebben van de Informatievoorziening en IT-systemen en heel dicht tegen de CIO-rol aankruipen. Tegelijkertijd moet je ook kunnen kijken met de ogen van de CEO – ik vind zelfs dat je als CFO, indien nodig, de rol van de CEO zou moeten kunnen overnemen. Je moet dus ook een brede blik hebben, kijken naar het totaal, met oog voor de continuïteit van de organisatie, vanuit jouw inhoudelijke Finance & Risk-achtergrond. Daarmee bedoel ik dat het verbeteren van het verdienmodel, van de ROI, en dus van de waarde voor aandeelhouders, centraal moet staan in alles wat je doet, op basis van een goede informatievoorziening. De CFO- en CIO-afdelingen worden nog te vaak gezien als staffuncties, als kostenposten, terwijl hun werk de kern raakt van de continuïteit van de onderneming. Daar valt nog een wereld te winnen.’

Soft skills

‘Enerzijds heb je als financial natuurlijk inhoudelijke kennis nodig, dat is een randvoorwaarde om dit werk goed te kunnen doen. Maar anderzijds – en dat wordt steeds belangrijker – moet je over de juiste soft skills beschikken om dingen ook daadwerkelijk gedaan te krijgen. Je moet jouw omgeving meekrijgen, overtuigen, inspireren. Dat geldt zowel voor de manager/directeur als voor de professionals. Ook de professionals zullen steeds meer een regisseur worden van processen en veranderingen, in plaats van zelf repeterende taken uit te voeren. Zij zullen wendbaarder moeten worden, op een andere manier gaan werken, veranderingen doorvoeren in kleinere stappen, meer kort-cyclisch; denk maar aan methodes als Scrum/Agile. Dat vergt creativiteit en flexibiliteit. Die omslag, daar zitten we nu midden in.’