Mathijs Bouman: ‘We zijn niet van een klif aan het vallen’

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2022 > Mathijs Bouman: ‘We zijn niet van een klif aan het vallen’

We hebben er een paar jaar op moeten wachten maar op 27 oktober jl. kon SIS Finance haar relaties eindelijk weer verwelkomen in het Amsterdamse Dauphine voor haar vertrouwde najaarsborrel. Met een opkomst als vanouds was het goed om oude bekenden te zien en na lange tijd weer eens bij te praten.


Gastspreker was deze keer econoom en journalist Mathijs Bouman, vaste columnist van Het Financieele Dagblad en redacteur/econoom bij Nieuwsuur. Nadat hij eerst een paar inleidende vragen van Jan Schipper had beantwoord, stak hij van wal met een boeiend betoog over de huidige stand van de economie in Nederland en de rest van de wereld. Het werd duidelijk dat we, ondanks de verschillende crises waar we de laatste tijd onder gebukt gaan, niet moeten wanhopen: ‘We zijn waarschijnlijk niet van een klif aan het vallen.’ Nederland heeft een robuuste economie die zich, anders dan in de vorige eeuw, snel zal kunnen herstellen van een eventuele recessie.

Arbeidsmarkt

De grootste problemen op de lange termijn spelen op de arbeidsmarkt; er zijn simpelweg te weinig mensen in Nederland om bijvoorbeeld de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Nu al is de arbeidsparticipatie in ons land hoger dan ooit, en ook een van de hoogste in Europa, dus daar ligt het niet aan. Natuurlijk zou het helpen als mensen gemiddeld meer uren zouden gaan werken, en ook immigratie kan een bijdrage leveren, maar daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Bouman eindigde zijn verhaal met een aantal suggesties: meer technologie, en slimmer gebruik daarvan; een belangrijkere rol voor HR (‘Ga op zoek naar ongeschikte kandidaten’); invoering van een studieloon voor jongeren die een technische studie ambiëren, te betalen door het bedrijfsleven.

Op naar de volgende borrel

Het was een mooi en overtuigend verhaal, dat toch ook wel voor discussie zorgde onder de aanwezigen, tijdens en na afloop van Boumans optreden. Precies zoals je het op een avond als deze wilt hebben. We verheugen ons dan ook op de volgende borrel, die in het voorjaar van 2023 zal plaatsvinden. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie, of volg ons op LinkedIn.