De interimmer in beeld: Mauk Weebers

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2020 > De interimmer in beeld: Mauk Weebers

Mauk Weebers werkt als interim-business controller bij Brokking Holding en met name bij de divisie FeedValid. FeedValid levert gespecialiseerde ingrediënten aan veevoederproducenten. Wat houdt zijn werk daar in? En wat vindt hij prettig aan interim werken?

‘Ik ben bij Brokking Holding, een familiebedrijf in de agrarische sector, aan de slag gegaan. Ik spring bij en los problemen op waar dat nodig is – dat betekent in de praktijk een heel divers takenpakket. Ik werk aan verschillende projecten voor de groep of voor de divisies, ik zorgde voor een groepsrapportagemodel, heb een investeringsmodel gemaakt, maak kostprijsmodellen en analyses voor rendementverbetering, et cetera. Met veel plezier werk ik samen met mensen in verschillende disciplines, waarbij de wederzijdse waardering groot is.’

Interim werken

‘Ik vind het fijn dat ik als interimmer redelijk onafhankelijk kan opereren, en dat mijn taken afgebakend zijn: het is duidelijk wat mijn taken zijn, en wanneer ze zijn afgerond. Als interimmer sta ik iets meer op afstand van het bedrijf; dat maakt het gemakkelijker om verbetermogelijkheden te benoemen en te adviseren. En ik ben minder betrokken bij de bedrijfspolitiek. Dat geeft mij rust. Als CFO in loondienst was het mijn valkuil dat ik door mijn betrokkenheid te veel zaken naar me toe trok en soms te dicht op de business zat.

Anderzijds vind ik het goed dat een CFO dicht op de business zit en deze goed kent. De financiële basis moet natuurlijk wel eerst op orde zijn, waarbij de rapportages geen doel maar een middel zijn. Voor financials is het belangrijk om ook vooruit te kijken. Het gaat erom om aan de hand van de rapportages en analyses met zijn allen heel scherp te hebben hoe het resultaat tot stand is gekomen. Wat kunnen we leren van het verleden en op welke manier kunnen we zaken verbeteren en nieuwe doelen en winst realiseren?’

De blik van buiten, de blik naar buiten

‘Een CFO heeft vaak geen tijd om ergens echt in te duiken en te kijken naar wat er nodig is om dingen goed neer te zetten. Die tijd heb ik als interimmer wel. Dat vind ik echt een meerwaarde van mijn rol, zeker in een familiebedrijf dat is gebaat bij de scherpe blik van iemand van buiten, iemand die met nieuwe ogen naar het bedrijf kijkt. Ik probeer samen met mijn opdrachtgever meer aan het bedrijf te werken dan in het bedrijf, een soort helicopter view te ontwikkelen: wat doen we goed? En hoe kunnen we dat nog beter maken?

In het algemeen is het in familiebedrijven een uitdaging om ook als de resultaten zeer goed zijn niet te verslappen, en commercieel en professioneel stappen te blijven zetten. Als interimmer kan je dan van toegevoegde waarde zijn door met je ervaring bij andere bedrijven en een frisse blik de scherpte te behouden en verbeteringen aan te dragen en te realiseren.’De winst zit in samen

‘In deze corona-tijd, waarin iedereen vooral thuis werkt, houden we de energie in het team vast door elkaar zo min mogelijk maar toch af en toe op gepaste afstand te ontmoeten. Een belangrijk punt, dat alleen nog maar belangrijker wordt, is het besef dat we het met zijn allen doen en verbonden zijn. Het is belangrijk om open te zijn, open te luisteren, elkaars toegevoegde waarde te zien, elkaar te helpen en om hulp te vragen. Naast harde feiten is aandacht voor de ‘zachte’ aspecten van de organisatie volgens mij essentieel om duurzaam goede resultaten te halen.’