CFO Forum: geopolitiek, technologie en risicomanagement

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2020 > CFO Forum: geopolitiek, technologie en risicomanagement

Op woensdag 18 november vond weer een online bijeenkomst plaats van het CFO Forum, in samenwerking met onder andere SIS Finance. Het Forum stond deze keer in het teken van ‘Geopolitics, Technology and Risk Management’, en had als key note sprekers Jaap de Hoop Scheffer (voormalig minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de Navo) en Haroon Sheikh (senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).


Een veertigtal CFO’s en andere financials hielden zich deze middag in verschillende sessies bezig met belangrijke geopolitieke vraagstukken, die ook hun weerslag hebben op de financiële functie: zullen de trend naar meer protectionisme en de technologische wapenwedloop tussen China en de VS zich voortzetten? Hoe kunnen Europese bedrijven zich associëren met organisaties in andere regio’s om sterker uit de strijd te komen? Wat kunnen CFO’s doen om in de huidige omstandigheden risico’s te managen maar tegelijkertijd van kansen te profiteren?

Meer Europees zelfbewustzijn

Een van de conclusies was dat Europeanen vaak de neiging hebben om zich te naïef op te stellen tegenover de Chinese expansiedrift, en dat het nodig is om ons sterker te manifesteren als eigen wereldmacht tussen de VS en China in. Ook onder de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zal het nodig zijn om een duidelijker Europees geluid op het wereldtoneel te laten horen, en een scherper China-beleid te ontwikkelen. Er zal hoe dan ook op de een of andere manier een clash tussen de twee huidige supermachten ontstaan, en daar moeten we ons op voorbereiden.

Samenwerking cruciaal

Dat moeten we niet alleen aan de politiek overlaten: zowel publieke als private partijen moeten aan de slag om een duidelijker en eensgezinder Europees geluid te laten horen jegens China en de rest van de wereld. Samenwerking is noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend; de afgelopen tijd is duidelijk gebleken hoe kwetsbaar internationale samenwerkingsverbanden kunnen zijn. Om de voordelen van globalisering te behouden, moeten we haar hervormen, bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van nieuwe technologie en digitalisering. Ook CFO’s kunnen en moeten daar een bijdrage aan leveren.

Alles bij elkaar was het een boeiende en inspirerende bijeenkomst, die alle deelnemers veel nieuwe inzichten bracht. We zien uit naar meer sessies als deze in de toekomst, hopelijk over niet al te lange tijd ook weer live.