Nieuwe dienst SIS Finance: Operational Audit

SIS Finance > Insights > Nieuws > Geen categorie > Nieuwe dienst SIS Finance: Operational Audit

Sinds kort biedt SIS Finance haar klanten een nieuwe service aan: Operational Audit. Een Operational Audit is een systematische beoordeling van de effectiviteit van een gehanteerde methode of werkwijze. Met zo’n audit, waarbij verschillende disciplines elkaar aanvullen, kunt u nagaan hoe uw stuurinformatie tot stand komt, en of die kwalitatief in orde is. Voorbeelden zijn het doorlichten van een kostprijsmodel of van een pricing-model.

Operational Audit is een toekomstgerichte, complete en onafhankelijke evaluatie van bedrijfsactiviteiten. Het helpt u na te gaan of uw kostprijsmodel (nog) klopt, of de cijfers actueel en betrouwbaar zijn en of de bronsystemen bekend zijn. De doorlooptijd van een dergelijke audit is circa zes weken. SIS Finance hanteert een fixed price voor deze nieuwe dienst.

Wilt u meer weten over Operational Audit, of een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? Neem dan contact op Koen Perik, k.perik@sis-finance.nl of 06-53690363.