De CFO-agenda: Eric Driebeek

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2019 > De CFO-agenda: Eric Driebeek

Eric Driebeek is sinds januari 2014 CFO van Batenburg Techniek, een technisch dienstverlener met ruim duizend medewerkers. Het Rotterdamse bedrijf richt zich op de levering van slimme componenten en hoogwaardige software aan klanten in met name de industrie en de infrastructuur.

‘Ruim vijf jaar werk ik nu bij Batenburg Techniek, dat zijn oorsprong heeft in de elektrotechniek maar langzaam maar zeker is opgeschoven naar het hart van wat we “smart industry” noemen. Hiervoor was ik CFO van Nedschroef en daarvoor VP Finance Operations van Numico. En daarvoor heb ik ruim vijftien jaar bij Unilever gewerkt. Daar heeft Tex Gunning me indertijd overgehaald om in finance te gaan werken; ik heb eigenlijk een marketing-achtergrond, maar tot op de dag van vandaag ben ik blij met de switch die ik toen gemaakt heb.

Mijn marketing-achtergrond en oriëntatie op de business helpen mij enorm in deze rol. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe bedrijfsprocessen en -modellen in elkaar steken; je kunt ze zien als een pendule, waarin ook het kleinste schakeltje van belang is. Je moet ze kunnen zien in een strategische context, je moet ze kunnen vertalen naar cijfers en omgekeerd: je moet cijfers kunnen vertalen naar keuzes in de business. Hoe kun je alle onderdelen van een bedrijf tot iets omvormen waarbij het geheel meer is dan de som der delen? In de loop van de tijd ben ik bovendien ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in veranderprocessen, met name de menselijke factor daarin.’

Bredere blik

‘Ik verkondig al heel lang het standpunt dat CFO’s een bredere blik nodig hebben om hun vak goed te kunnen uitoefenen. De traditionele CFO werkt vooral met zijn linkerhersenhelft, met de ratio. Hij ontleent zijn gezag aan vakinhoudelijke kennis. Maar in de praktijk moet je collega’s mee zien te krijgen om impact te kunnen hebben. Je moet de taal van iemand anders leren spreken, je moet de juiste toon weten te treffen, je moet je kunnen verplaatsen in je interne klant. Dat vergt andere competenties dan het op peil houden van je vakkennis; die competenties zal je moeten ontwikkelen. Het gaat om subtiele beïnvloedingsinstrumenten, die je je als CFO eigen moet maken. Anders gezegd: als je een inhoudelijk gerichte nerd bent, kun je beter geen functie hebben waarin veel interactie nodig is met interne klanten of het management.

Ik heb veel trainingen gegeven waarbij ik merkte dat deelnemers zich wel bewust zijn van de noodzaak om te veranderen, maar het moeilijk vinden om het ook echt te gaan doen. Het is ook niet een kunstje dat je even leert, je hebt er een holistische kijk op de positie en impact van finance binnen de organisatie voor nodig. We moeten het integraal aanpakken, ook in de opleidingen trouwens, anders komt er geen structurele verandering van de grond. Het moet niet alleen afhangen van de goede wil van een individu in de organisatie maar door de hele finance community gedragen en door de interne klant geaccepteerd en gewaardeerd worden.’

Finance als merk

‘Alle facetten van “branding” moeten bij zo’n verandering aan bod komen: ook de interne communicatie, de uitstraling, de presentatie. Dan zet het zoden aan de dijk. We zouden ons misschien een beetje kunnen laten inspireren door hoe een consultancybedrijf zichzelf als een herkenbaar merk positioneert en daar vaak veel dingen mee gedaan krijgt. Dat vind ik met mijn marketing-achtergrond natuurlijk wel interessant. Hoe zet je finance neer als een merk? Zodanig dat mensen er meteen positieve associaties aan koppelen? En zodat het vak zelf ook wat meer voldoening geeft omdat je merkt dat je meer impact kunt hebben? Want er zit af en toe nog best wat frustratie in het vak. We kunnen als financials beter naar onszelf kijken, en ons afvragen waarom we kennelijk te weinig impact hebben, dan bijvoorbeeld interne klanten te verwijten dat ze het onmogelijke vragen of dat ze het allemaal weer niet snappen.

Ik zou mensen als tip mee willen geven: zoek een rolmodel uit. Dat hoeft niet per se in het eigen vakgebied. Als je het idee hebt dat je telkens praat als Brugman maar dat de boodschap totaal niet overkomt, terwijl Pietje van de marketingafdeling alles fluitend voor elkaar krijgt, probeer dan te ontleden hoe hij doet wat hij doet, leer ervan en pas het toe, met behoud natuurlijk van je eigen authenticiteit. ’