De CFO-agenda: Harold van Riel

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2020 > De CFO-agenda: Harold van Riel

Harold van Riel was eerder onder meer interim financieel directeur Turkije en Duitsland en groepsdirecteur Finance bij vastgoedplatform Multi Corporation BV. Twee jaar geleden maakte hij de overstap van de financiële functie naar de functie van directeur assetmanagement. In die rol is hij onder meer mede verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten en waardeontwikkeling van het vastgoed dat Multi in beheer heeft.

‘Multi is vanouds een ontwikkelaar van commercieel vastgoed, en transformeerde via een assetmanagementbedrijf naar een serviceplatform voor met name winkelcentra in heel Europa en Turkije. Onze dienstenportefeuille bestaat niet alleen uit het verrichten van taken op het gebied van assetmanagement maar ook property management, verhuur en (her-)ontwikkeling en de financiële besturing van het commercieel vastgoed in beheer. We hebben voor 7 à 8 miljard euro aan assets in beheer, verdeeld over veertien landen. Jaarlijks verwelkomen wij zo’n 400 miljoen bezoekers in de door ons beheerde winkelcentra. In de huidige organisatiestructuur vallen de zeven landenorganisaties rechtstreeks onder het hoofdkantoor in Amsterdam. In de multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor de serviceverlening aan onze klanten, komen alle relevante activiteiten samen, zodat de integraliteit van de besluitvorming over de verschillende disciplines heen kan worden gewaarborgd.

In deze sector is dat de kunst: optimale positionering van het vastgoed en maximalisatie van de waarde ervan voor onze investeerders. Die waarde wordt onder andere gerealiseerd door een uitgewogen balans tussen te behalen huurniveaus, een goede mix van  huurders, toegankelijkheid en bezoekerstevredenheid. Je moet per asset bekijken hoe je het best te werk kunt gaan, dat is echt maatwerk – het verschilt per land, maar ook binnen landen, je moet per geval nagaan hoe je je wilt positioneren. De ingrediënten die je gebruikt zijn niet overal hetzelfde, en de mix die het beste werkt is overal anders. En dan moet je de beoogde waardemaximalisatie ook nog waar kunnen maken.’

Integratie in de business

‘Om de assetmanagementteams goed aan te kunnen sturen, gaat het om veel meer dan alleen de financiële besturing van vastgoed. Voorheen was ik, in een financiële rol, vooral verantwoordelijk voor de primaire financiële processen, voor de verslaglegging, de jaarrekening, enzovoort. In mijn nieuwe rol sta ik veel dichter bij de business, is er continu interactie met bijvoorbeeld operations, verhuur en IT; de bedrijfsvoering is veel meer geïntegreerd rond het management van het vastgoed. Ik denk dat dat goed is en het maakt mijn werk ook interessanter.

Een verdergaande integratie van de financiële functie in de algemene bedrijfsvoering is volgens mij een must, die deels ook door de omgeving wordt afgedwongen. De toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, de globalisering, de steeds verder voortgaande automatisering, de komst van disruptieve businessmodellen en de noodzaak tot continue innovatie dwingen om heel snel op je omgeving te kunnen anticiperen. En daar moet je als financiële functie dus ook bovenop zitten. Een in het oog springend voorbeeld waar retail en dus ook commercieel vastgoed direct mee te maken heeft, is de verhouding tussen offline en online winkelen. Wie en wat wil je zijn als winkelcentrum? Welke rol wil je spelen in de beleving van de consument? Dat zijn kwesties die de waarde van onze assets vergaand beïnvloeden, en waar wij ons dagelijks om bekommeren.’

Impact coronacrisis

‘De huidige coronacrisis heeft ook gevolgen voor de commerciële vastgoedsector, hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de langetermijneffecten. Nu de pandemie enigszins onder controle lijkt, kunnen we ons weer meer gaan richten op de toekomst. Wat betekent de anderhalve-metersamenleving voor winkelcentra? Gaat het publiek straks heel anders, of minder, shoppen? Hoe gaan we om met de gevolgen daarvan voor de retail? Dat zijn vragen waar we ons nu over buigen.’

Samenwerking SIS Finance

‘Ik ken Jacco en Marcia al langere tijd. Het is heel fijn dat ze zelf uit de business komen en die dus goed kennen. Het zijn solide spelers en goede sparring partners, die snappen waar je het over hebt als je tijdens een opdracht een keer met een vraag of probleem zit. Met die inhoudelijke meerwaarde onderscheidt SIS Finance zich echt, vind ik.’