De CFO-agenda: Rogier van Wijk

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2021 > De CFO-agenda: Rogier van Wijk

Rogier van Wijk is sinds 2019 CFO van Intertrust, een internationaal opererend trustkantoor, gevestigd in Amsterdam. Er werken wereldwijd circa 4000 mensen; op het hoofdkantoor bestaat de finance-afdeling uit zo’n 130 professionals, afkomstig van alle windstreken. Dat geeft een heel eigen dynamiek aan het werk van de CFO.

‘In 2015 is Intertrust naar de beurs gegaan. Twee jaar later begon ik hier als groepscontroller, met de opdracht de financiële rapportage verder te professionaliseren en te uniformeren. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we als afdeling gekozen hebben voor een ERP-systeem van SAP. We zitten nu midden in de transitie naar dit nieuwe systeem, dat ons veel voordelen zal opleveren. We zullen er meer overzicht mee hebben over onze activiteiten in de dertig landen waar we actief zijn. Dat levert betere rapportages op en meer mogelijkheden om gegevens centraal te verzamelen en te bekijken. De implementatie sluit perfect aan bij onze ambitie om een tech-enabled bedrijf te zijn.’

Werken met een nieuw systeem

‘Omdat het nieuwe systeem cloud-gebaseerd is, kunnen we altijd gebruik maken van de laatste versie, met daarin de nieuwste updates verwerkt. Dat vraagt van onze mensen dat ze zich constant moeten bijscholen over de nieuwe features die aan het systeem zijn toegevoegd. Sowieso is de implementatie van zo’n nieuw systeem een enorme klus, wat veel vergt van onze mensen. Iedereen werkt ermee, dus we moeten iedereen ook trainen om dat zo goed mogelijk te doen. In elk land is dat weer anders, omdat elk land tot nu toe met een eigen systeem werkte. Gelukkig werkte alles in de oude constellatie ook al goed – het zal de komende tijd alleen maar beter worden.’

Automatiseren, analyseren en communiceren

‘We kunnen met dit nieuwe systeem meer processen automatiseren, standaardiseren en globaliseren, zeker binnen de finance-kolom. Mede dankzij ons Center of Excellence in India is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een proces als het onboarden van klanten centraal te organiseren. Zo blijft er des te meer tijd over voor analyse en interpretatie van gegevens. Want dat is naast automatisering een tweede trend binnen finance: een verschuiving van pure verslaglegging naar analyse, naar het waarderen en beoordelen van gegevens ten behoeve van de business.

Sterker nog, het gaat ook steeds meer om het beargumenteren waarom bepaalde beslissingen noodzakelijk of wenselijk zijn. Vroeger kon je nog in een mail zeggen dat iedereen 10% op de kosten moest besparen, maar daar kom je nu als financial niet meer mee weg. Je moet zo’n boodschap kunnen motiveren en uitleggen; dat vereist skills op het vlak van communicatie die niet iedereen van nature in huis heeft. Zowel wanneer het gaat om het aannemen van nieuwe mensen als – vooral – om het trainen van de mensen die al bij ons werken, stelt dat nieuwe eisen aan ons HR-beleid.

Voor mezelf geldt ook dat communicatie een steeds belangrijker deel van mijn werk geworden is, ook naar buiten toe. Omdat we een beursgenoteerd bedrijf zijn, is het contact met aandeelhouders heel belangrijk. Iedere investeerder is weer anders, heeft andere gezichtspunten en belangen – die moet je allemaal zo goed mogelijk kunnen bedienen. Ik vind dat zelf heel boeiend, en het helpt je om je werk in een breder perspectief te plaatsen.’

Werken met SIS Finance

‘Ik ken SIS Finance als een club die veel waarde hecht aan het delen en verspreiden van kennis. Het contact met Jacco ontstond tijdens een van de bijeenkomsten van NVFE, waar ik bestuurslid van ben; daar levert SIS Finance geregeld een bijdrage aan. Ik vind het belangrijk dat ze daarin investeren. En daarnaast leveren ze ons gewoon goede mensen, onder meer interimmers en een programma-manager voor ons SAP-project. We zijn met de samenwerking heel tevreden.’