De interimmer in beeld: Leendert-Jan Voorthuijzen

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2021 > De interimmer in beeld: Leendert-Jan Voorthuijzen

Leendert-Jan Voorthuijzen is manager Financiën en Economische Zaken ad interim bij De Vereende, een verzekeringsmaatschappij die zich onder meer richt op bijzondere schades en risico’s. Graag legt hij ons uit waarom het hem uitstekend bevalt dit werk als interimmer te doen.

Eerder in deze reeks interviewden we al Harmen Ettema, die toen ook als interimmer bij De Vereende werkte en daar sindsdien in dienst is getreden; hij is nu Leendert-Jans opdrachtgever. ‘Ik ben mijn carrière in 1996 begonnen als accountant. Sinds 2001 werk ik als zelfstandige, en via allerlei rollen bij verschillende organisaties ben ik nu bij De Vereende aan het werk. Ik ben verantwoordelijk voor zowel administratie als voor financial control. Daarnaast is er bij de Vereende een afdeling business control opgericht en een interne eerstelijns actuaris aangenomen. Dat laatste hebben we besloten omdat de actuariële component in ons bedrijf zo belangrijk is. De review door de tweedelijns actuaris gebeurt nog steeds extern, maar de beoordeling van schadelast en schadevoorziening willen we in eerste instantie weer in huis gaan doen, ook met het oog op de toezichthouders aan wie we rapporteren.

Het is mijn taak om, samen met de manager business control en met de CFRO, alle financiële processen binnen De Vereende verder te stroomlijnen en te professionaliseren. Taken en verantwoordelijkheden moeten straks, als ik hier klaar ben, duidelijk afgebakend zijn, en er moeten dan bepaalde vacatures vervuld zijn. Daarnaast is de Vereende een programma gestart, service excellence, waarvan ik het deel oppak dat te maken heeft met de financiële verantwoording en de financiële processen. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de kwaliteit van die processen, met als uiteindelijk doel meer toegevoegde waarde aan onze klanten te kunnen leveren. Dat doen we volgens de principes van Lean Six Sigma. De komende maanden gaan we zo bijvoorbeeld onze financiële rapportage en ons incassobeleid door de “wasstraat” halen.’

De veranderende rol van financial control

‘De steeds verder voortschrijdende automatisering en robotisering zullen de rol van met name financial controllers gaan veranderen. Hun focus zal steeds minder op rapportage komen te liggen en steeds meer op analyse. Dat zal ook leiden tot meer contact met de business. Daarmee schuiven ze steeds verder op naar de business controllers, van wie het werk minder makkelijk valt te automatiseren.  Een financial controller zal steeds vaker zelf zijn informatie uit de business moeten halen, en minder met spreadsheets bezig zijn dan met gespecialiseerde analyses. Zwart-wit gezegd: hij of zij moet niet langer alleen constateren dat er een afwijking is van €10,-, maar ook uit kunnen leggen waar die afwijking vandaan komt. De rollen van financial controllers en business controllers liggen in elkaars verlengde, ze zullen ook vaker samen op moeten trekken richting het management. Ik ben ervan overtuigd dat waar financial controllers en business controllers samen optrekken, de kwaliteit van financiële rapportages en van stuurinformatie sterk verbetert.’

Werken als interimmer

‘Als interimmer moet je de klant ontzorgen: een probleem signaleren, een oplossing voorstellen en die vervolgens implementeren. Die manier van werken bevalt me uitstekend. Mijn rol hier is breder dan als ik in loondienst had gewerkt, zeker in een relatief klein bedrijf als De Vereende. De lijnen zijn kort en ik krijg met allerlei vraagstukken te maken, waar ik dan ook vaak snel een oplossing voor kan aandragen. Je toegevoegde waarde is groot, ook al omdat mensen in mijn ervaring eerder naar je luisteren als je extern bent. Je kunt als het ware grotere schoenen aantrekken, makkelijker het verschil maken, ook omdat je eerder gesprekken voert op strategisch niveau. Ik ben verder ook gewoon niet iemand om op de winkel te passen. Ik vind het leuk om een project goed af te ronden en dan naar een volgende klus te gaan.’

Werken met SIS Finance

‘Ik ken Jan Schipper nog van toen wij samen bij Delta Lloyd werkten. We hebben daarna altijd contact gehouden, ook toen hij met SIS Finance begon en ik klussen via hen ben gaan doen. Fijn aan SIS Finance vind ik dat ze echt hun best doen om een goede match te vinden tussen opdrachtgever en interimmer. Het zijn geen cowboys die zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen tegen een zo hoog mogelijke marge weg willen zetten. Dat is heel prettig werken.’