CFO Day 2023: Back to Business

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2023 > CFO Day 2023: Back to Business

Op 1 juni jl. vond, als vanouds in Huis ter Duin in Noordwijk, de 22e editie van de CFO Day plaats. SIS Finance was zoals altijd sponsor van dit evenement, waarvan het centrale thema dit jaar was: Back to Business. Daarmee werd bedoeld: te midden van alle crises, disrupties en elkaar steeds sneller opvolgende trends, is het goed om af en toe een stap terug te doen en te focussen op wat de kern van je werk als CFO is. Dan gaat het bijvoorbeeld op het financieel gezond houden van de organisatie en om het duurzaam creëren van waarde.

Vier thema’s

Dat neemt niet weg dat er tijdens de CFO Day ook vier actuele thema’s de revue passeerden die duidelijk maken dat ‘Back to Business’ niet hetzelfde is als ‘business as usual’. Deze thema’s werden door een panel besproken dat als ‘redactie’ een nieuwe editie voorbereidde van de (fictieve) CFO Day Times. Wat is het laatste nieuws, wat kunnen we de komende tijd tegemoet zien en hoe moeten we ermee omgaan? Achtereenvolgens werden de ins en out besproken van de volgende onderwerpen:

  • AI. Passende kop voor de krant: ‘AI: disrupt or be disrupted’. Als CFO moet je kaders scheppen voor het gebruik ervan en zeker niet op de rem gaan staan.
  • De arbeidsmarkt. De gekozen kop: ‘De waarde van engagement’. Als het om mensen gaat kun je beter van waarde spreken dan van kosten. En de purpose van de organisatie is bij het aantrekken van nieuwe mensen van niet te onderschatten belang.
  • Het einde van gratis kapitaal. Rentes zijn weer terug op normale niveaus, de wereld wordt steeds onzekerder en behoudend financieren moet dus weer de norm worden. De bijbehorende kop: ‘Hoge rente maakt de rol van de CFO nog belangrijker’.
  • Transitie naar duurzaamheid. Er komt een tsunami van nieuwe regelgeving op ons af. Niet alleen compliance is nodig: er moeten ook echte stappen gezet worden. Als kop werd gekozen voor ‘De groene CFO: Wees dapper en dwars. Wie wil je zijn?’ 

De gedachtewisseling van de ‘redactie’ van de CFO Day Times was de aftrap voor een levendige discussie. Die vond dit jaar deels plaats aan verschillende Industry Tables, waarbij CFO’s in gesprek konden gaan met collega’s uit dezelfde sector.

Nieuwe kansen

Conclusie: er moet ontzettend veel werk worden verzet de komende tijd. Maar alle disrupties en onzekerheden bieden ook kansen en nieuwe mogelijke businessmodellen. Expert Patrick van der Pijl somde in zijn afsluitende keynote zes ‘business model shifts’ op, waarvan iedere organisatie zelf de relevantie zal moeten beoordelen. Alles bij elkaar komt het erop neer dat dat we niet terug moeten willen naar de ‘business zoals die was’, maar dat we onszelf moeten klaarmaken voor nieuwe vormen van waardecreatie.

Een volledig verslag van de CFO Day 2023, inclusief foto’s, vindt u hier: https://cfoday.nl/terugblik/. We zien u graag weer terug op de volgende editie!

Foto: Robert Tjalondo voor Sijthoff Media