De CFO-agenda: Marleen Kloppers

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2023 > De CFO-agenda: Marleen Kloppers

Marleen Kloppers is sinds medio 2020 CFO en bestuurslid van BumaStemra, de organisatie die voor ruim 38.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers de muziekauteursrechten behartigt. BumaStemra verleent licenties aan muziekgebruikers, beheert de binnenkomende gelden en verdeelt ze zonder winstoogmerk aan de rechthebbenden, de muziekmakers. Hoe is het om bij zo’n organisatie te werken?

‘Voor ik bij BumaStemra begon, ben ik twaalf jaar interim-manager geweest, met name in de financiële sector en de vastgoedbranche. Maar naast mijn werk in finance heb ik ook altijd een passie gehad voor muziek en theater. In deze baan komen die twee dingen mooi samen. En er zijn best wat gelijkenissen met de financiële sector, waardoor mijn ervaring goed van pas komt.’

Nieuwe bestuursstructuur

‘BumaStemra werkt sinds 2019 met een tweehoofdige Raad van Bestuur, met een CEO en een CFO, en een Raad van Toezicht. Dan is er ook nog een Raad van Rechthebbenden, met vertegenwoordigers uit de muziekwereld, die functioneert als een raad van advies. De RvB en de RvT leggen verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering. Die structuur, plus het feit dat we een collegiaal bestuur hebben, maakt mijn takenpakket heel breed, ik houd me niet alleen met finance bezig. We zijn op veel vlakken aan de slag met een transitie in antwoord op de veranderende wereld om er het maximale uit te halen voor onze achterban. Er is dan ook veel te doen hier, dat maakt het werk boeiend en uitdagend.’

Digitalisering

‘Een van de dingen waar ik de komende tijd prioriteit aan zal geven, is de uitvoering van het strategisch plan dat we voor de periode tot 2025 hebben opgesteld. Een belangrijk onderdeel van dat plan is een antwoord bieden op de voortgaande digitalisering van de wereld. Inmiddels komt zo’n 25% van onze omzet uit online muziekgebruik en dat aandeel groeit hard. Voor alle muziekgebruik samen geldt dat we zo’n 96% van de geïnde gelden kunnen uitkeren op basis van specifiek gebruik; de rest keren we uit als opslag. Dat percentage willen we verder verbeteren. We hebben hier al grote stappen in gezet; zo hebben we inmiddels zelf een IT-platform laten ontwikkelen waarmee we de enorme hoeveelheden streamingdata van het online muziekgebruik geautomatiseerd kunnen verwerken en de inkomsten die we daaruit krijgen, één op één kunnen toerekenen aan individuele makers.’

Dienstverlening toekomstbestendig

‘We willen duurzaam deel uitmaken van de wereldwijde top 10, zodat we groot genoeg zijn om te kunnen blijven investeren, met name in IT, met als doel tevreden leden. BumaStemra heeft in Nederland voor muziekgebruik bij RTV, horeca, detailhandel en live optredens het monopolie op incasso en uitkering van gelden uit muziekauteursrecht. Voor het sterk groeiende online muziekgebruik geldt dat niet; muziekmakers hebben hier een keuze bij welke partij ze zich aansluiten. Dat vraagt om een toekomstbestendige dienstverlening, met een robuuste organisatie en een optimale distributie. We zijn flink op weg met de vernieuwing van het IT-platform, we zijn aan de slag met een cultuurprogramma om nog meer klantgericht te werken en het executievermogen te vergroten en daarnaast lopen meerdere verbeterprojecten. Zo hebben we recent onze huisstijl en website aangepast. En verder loopt uiteraard het normale incasso- en uitkeringsproces gewoon door. Onze kernwaarden, waaronder transparantie en integriteit, leven we na en dragen we actief uit.’

Van data naar informatie

‘De voortschrijdende digitalisering is natuurlijk ook voor ons de belangrijkste trend in de nabije toekomst. Wij verwerken hier enorme hoeveelheden data en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Een van de dingen waarmee we voor leden nog aantrekkelijker willen worden, is die data ook omzetten in voor hen interessante informatie. Waar en wanneer wordt welke artiest het meest gestreamd? Dat zijn vragen waarop we straks met ons nieuwe dataplatform graag antwoord willen kunnen geven. Verder zijn we net als iedereen bezig met de vraag wat AI voor ons gaat betekenen. Enerzijds biedt AI natuurlijk mogelijkheden voor onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door het IT-systeem dat de gebruikte muziekwerken matcht, zelflerend te maken. Anderzijds zijn sommige makers ook huiverig voor de gevolgen; bij AI moet je eigenlijk het hele begrip “maker” opnieuw onder de loep nemen. Mede dankzij dat soort kwesties zal mijn werk hier de komende tijd alleen nog maar boeiender worden.’

Foto: Annemieke van der Togt