Nieuw boek van SIS Finance-partner Koen Perik

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2023 > Nieuw boek van SIS Finance-partner Koen Perik

Onlangs publiceerde SIS Finance-partner Koen Perik bij uitgeverij Warden Press de geactualiseerde Engelse vertaling van zijn boek De kostprijs. Onder de titel Profitability and Cost Management | The difference between a profitable and a failing business zijn Koens inzichten op het gebied van kostprijzen en winstgevendheid nu ook in boekvorm beschikbaar voor niet-Nederlandstaligen.

Een kostprijsberekening lijkt gemakkelijk: iedereen heeft het op de middelbare school geleerd. Maar waarom worstelen dan nog zoveel – en steeds meer – grote organisaties in Nederland met actueel inzicht in kosten, om verkoopprijzen vast te stellen, voor een gezonde bedrijfsvoering, of om uit te maken of je op een product winst maakt?

In Profitability and Cost Management wordt na een introductie over cost accounting en Activity Based Costing (ABC) ingegaan op best practices. En die gaan niet alleen over de techniek, maar ook over de noodzakelijke andere rol van controllers, managers en directeuren bij het verbeteren van inzicht in kosten en winstgevendheid van producten en klanten. Ze laten ook zien dat een kostprijsmodel onderdeel moet zijn van het management control-systeem.

Vervolgens wordt aan de hand van cases in verschillende bedrijfstakken ingegaan op het projectmatig verbeteren van kostprijsinformatie. Die cases variëren van fabrieken, rederijen en ziekenhuizen, tot containerterminals, batenlastendiensten en ICT-afdelingen.

Zowel de Nederlandse als de Engelse editie van het boek is verkrijgbaar in elke (online en offline) Nederlandse boekhandel, als paperback en als e-book; Profitability and Cost Management is wereldwijd ook te koop bij Amazon.