De CFO-agenda: Frans Kemper

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2024 > De CFO-agenda: Frans Kemper

Frans Kemper is financieel directeur van Licent Groep, een bedrijf actief in financiële dienstverlening zoals verzekeringen, hypotheekadvies en RegioBank, gevestigd in Hengelo. Hij stond zelf aan de wieg van deze organisatie in haar huidige vorm. Hoe is die tot stand gekomen?

‘Ik ben op mijn achttiende al begonnen bij KPMG, waarbij ik nog een dag in de week naar school ging om uiteindelijk mijn diploma registeraccountant te halen. Als snel vond ik de wereld van verzekeringen het meest interessant, binnen KPMG was dat dus ook bijna tien jaar lang mijn specialisatie.

In 2001 ben ik met een aantal mensen voor mezelf begonnen. Mijn ambitie was om een soort “mini-KPMG” te starten voor assurantieadviseurs, hypotheekketens en volmachtbedrijven. Dat werd de SVC Groep, die nog steeds marktleider is op dit gebied. Uiteindelijk heb ik in 2015 mijn aandelen verkocht en ben ik algemeen directeur geworden van Licent Groep, destijds een coöperatie van zelfstandige assurantieadviseurs. De coöperatie exploiteerde een volmachtbedrijf en verzorgde de ICT voor de aangesloten assurantiekantoren. Vanaf 2020 werd in de assurantiebranche de consolidatieslag steeds meer zichtbaar; er waren veel overnames en de trend was naar steeds groter.  Omwille van de continuïteit hebben we besloten om samen met Gilde Equity Management de coöperatie en zestien van de vijfentwintig leden om te vormen tot één bedrijf. Een fusie dus van zeventien bedrijven in één klap; dat is uniek denk ik.’

Groei en vertrouwen

‘De Licent Groep kreeg haar huidige vorm in maart 2023. We hebben de ambitie het meest mensgerichte bedrijf in de branche zijn. Voor de klanten, de medewerkers en de eigenaren. Alle oude eigenaren zijn aandeelhouder geworden; de samenvoeging was een initiatief dat gedragen werd door alle ondernemers, die nog steeds gewoon onder hun oude naam hun diensten aanbieden. Ik merk dat er veel belangstelling van bedrijven in het land is om zich bij ons te sluiten. We zitten nu nog vooral in Oost- en Midden-Nederland; we streven naar landelijke dekking, maar dan wel met kantoren met het juiste DNA. We vinden regionale worteling en kleinschaligheid heel belangrijk, onze ondernemers moeten dicht bij hun klanten staan.

Onder de “oude” coöperatie werkten de leden al met dezelfde software. Daardoor werd de samenvoeging een stuk makkelijker. Bovendien kenden we elkaar goed. Veel bedrijven hadden zelf geen financiële functie, de accountant deed finance er dan zo’n beetje bij. We hebben dat nu wat meer gestroomlijnd, zodat we als bedrijf wel gewoon maandrapportages kunnen aanleveren. Voor de implementatie van het consolidatiesysteem Lucanet hebben we via SIS Finance iemand ingehuurd, dat loopt prima. Gelukkig wel, want we hebben inmiddels ruim 35 bv’s.

De aanloop naar de fusie was natuurlijk een heel bijzondere periode. Ik had veel verschillende petten op: ik was zowel koper als verkoper, ik was procesbegeleider maar ook vertrouwenspersoon van de leden van de coöperatie. Dat ik van die leden zoveel vertrouwen heb gekregen, is natuurlijk geweldig. Het was ook een voorwaarde om tot een goed resultaat te komen, zeker bij zo’n complex proces.’

Toekomstplannen

‘Naast groei streven we de komende tijd ook naar verdere integratie van de verschillende bedrijven. Het moeten geen duiventrossen worden die allemaal los van elkaar opereren. Om de menselijke schaal te waarborgen, werken we met “hubs”, clusters van bedrijven met in totaal zo’n 75 tot 80 mensen, die in een regio samenwerken. Deze hubs hebben eigen clusterdirecteuren, maar geen eigen financiële kolom; reporting en control blijven we centraal organiseren, en gaan we ook verder uitbouwen. We hebben daar nog wel wat vacatures uitstaan!

Verder zijn we bezig om ons als finance meer bezig te houden met de waardeontwikkeling van het bedrijf, in plaats van alleen maar verslaglegging. Welke stappen moeten we daarin zetten? Dat is voor ons een nieuwe dimensie, die is toegevoegd dankzij de samenwerking met onze investeerder.

Ik moet zeggen dat ik wel erg blij ben dat ik destijds de stap heb gezet van finance naar een rol als algemeen directeur. Het heeft me veel gebracht, ik begrijp bijvoorbeeld veel beter hoe mensen en bedrijven daadwerkelijk in elkaar zitten. Ik zou haast zeggen: ik kan het iedereen aanbevelen! Ik ben nu weer terug in mijn oude vak maar heb gelukkig de ruimte me in de breedte met het bedrijf bezig te kunnen houden.’