Nieuwe publicatie: SIS Finance Healthcare

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2024 > Nieuwe publicatie: SIS Finance Healthcare

Voor de financiële sturing van ziekenhuizen en ZBC’s (zelfstandige behandelcentra) zijn betrouwbare kostprijzen van zorgproducten onontbeerlijk. Als die kostprijzen goed onderbouwd en slim ingezet worden, komen financiële middelen zoveel mogelijk direct bij de zorg terecht.

SIS Finance onderkende al enkele jaren geleden het belang van dit onderwerp en heeft kostprijsinformatie in de zorg daarom als specialisatie aan haar portfolio toegevoegd. SIS Finance Healthcare helpt ziekenhuizen en ZBC’s met een adequate onderbouwing van tarieven van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s), en het inzichtelijk maken van het rendement van zorgproducten. Bij onderhandeling met verzekeraars is de échte kostprijs van een DBC immers essentieel.

Een van de dingen die hierbij opvallen, is dat ziekenhuizen verschillend lijken om te gaan met kostprijsinformatie bij de onderbouwing van tarieven. Sommige ziekenhuizen lijken de berekening op een vrij algemene wijze uit te voeren, vele andere berekenen de kostprijzen (DBC’s) juist heel erg nauwkeurig. De gevolgen zijn groot: consumenten krijgen bijvoorbeeld te maken met zeer grote tariefverschillen. De ziekenhuizen zelf lijken er vervolgens niet goed in te slagen om bijvoorbeeld voor een specifieke groep van patiënten de externe opbrengsten en kosten goed te vergelijken.

Onlangs hebben SIS Finance-partner Koen Perik en -consultant Wendy Schuit de belangrijkste ins en outs van dit onderwerp op een rij gezet in hun publicatie Het belang van kostprijzen in ziekenhuizen en ZBC’s. In negen artikelen, waarvan een aantal eerder in Het Financieele Dagblad verscheen, geven zij een overzicht van de wijze waarop een beter inzicht in kostprijzen kan helpen bij de onderhandelingen met verzekeraars, de aanlevering van kostprijzen aan de NZa en het vereenvoudigen van het gebruikte kostprijsmodel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot een van de partners, of een mailtje sturen naar info@sis-finance.nl.