IFRS 9 raakt finance, IT, risk en business

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief mei 2016 > IFRS 9 raakt finance, IT, risk en business

IFRS 9 is de nieuwe accountingstandaard, die in 2018 zal moeten worden ingevoerd. Dat heeft nog behoorlijk wat voeten in de aarde.

 

IFRS 9, de nieuwe standaard die voorschrijft hoe financiële instrumenten in de jaarrekening moeten worden verwerkt, lijkt oud nieuws: sinds 2008 wordt immers al gesproken van een verbeterde standaard. Met de kredietcrisis, waar de tekortkomingen van IAS 39 (de huidige standaard) prominent naar voren kwamen, als momentum probeerde de International Accounting Standards Board ‘snel’ tot een nieuwe standaard te komen. Tien jaar later, in 2018, moet de nieuwe standaard IFRS 9 zijn ingevoerd.

IFRS 9: het is maar een accountingstandaard, zou je zeggen, en voor de meeste reguliere bedrijven zijn de gevolgen ook niet zo drastisch. Maar voor financiële instellingen betekent het dat ze IFRS vrijwel opnieuw moeten implementeren. Ze zijn dus nu ook al druk bezig met de voorbereidingen. IFRS 9 raakt niet alleen finance, risk en IT, maar ook de business. Dit is dus geen exclusief ‘accounting feestje’: het treft de bank in haar geheel. Met andere woorden: IFRS 9 is geen project maar een programma.

 

Business as usual?

Natuurlijk gaat de implementatie uiteindelijk lukken, natuurlijk zal IFRS 9 ‘business as usual’ worden; maar dat kost veel tijd en resources. IFRS 9-specialisten zijn er eigenlijk nog niet: die worden tijdens het project ‘gecreëerd’.  Dat geldt dus ook voor interim-managers die werkzaam zijn bij banken, voor financial / accounting specialisten en voor business controllers.

De standaard is op zichzelf duidelijk; we weten dat IFRS de nieuwe methode is die gehanteerd zal worden om posities, resultaten en derhalve ook performance te bepalen. Maar de kunst zit hem in een juiste interpretatie en implementatie. En die zal per instelling om andere oplossingen en uitwerkingen vragen. Werk aan de winkel dus!