Veel vraag naar Activity Based Costing bij verzekeraars

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief mei 2016 > Veel vraag naar Activity Based Costing bij verzekeraars

Sinds een aantal jaren hebben veel verzekeraars behoefte aan een goede methode om inzicht te krijgen in hun kostprijzen. SIS Finance kan ze daarbij helpen.

 

Op 1 januari 2013 werd het nieuwe Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO III) van kracht. Deze met hulp van SIS Finance ontwikkelde wet zet veel verzekeraars ertoe aan om een bedrijfsbreed model te ontwikkelen voor Activity Based Costing. Daarnaast laat de adviespraktijk van SIS Finance zien dat er, drie jaar na de invoering van BGFO III, bij veel verzekeraars behoefte bestaat aan een evaluatie van de gehanteerde kostprijsberekening. SIS Finance implementeert nu steeds vaker ABC-modellen ‘off the shelf’. Vanuit een best practice-benadering wordt in drie maanden samen met de verzekeraar een volledig ABC-model ontwikkeld en ingevoerd.

Deze standaard-aanpak leidt ertoe dat een controlling- of finance-afdeling direct na invoering zelf het model kan onderhouden. Het eindresultaat is inzicht in kosten van processen en in de winstgevendheid van producten en klantgroepen. Dit wordt duidelijk in de figuur hieronder. Neem voor meer informatie contact op met Koen Perik.

 

ABC