De interimmer in beeld: Mike van Ginneken

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2018 > De interimmer in beeld: Mike van Ginneken

Mike van Ginneken was sinds april dit jaar een paar maanden interim-CFO van Prinsen Berning, een bedrijf dat gezonde voedingsproducten maakt voor onder meer sporters. Momenteel voert hij in opdracht van hetzelfde bedrijf een aantal projecten uit. Hoe ervaart hij het werken als interimmer?

 

‘Ik werk bij een bedrijf dat recentelijk door een investeringsmaatschappij is gevormd door de acquisitie van drie familiebedrijven. We hebben drie productielocaties, twee in Nederland en een in Duitsland, en we zitten nadrukkelijk in de integratiefase – dat is natuurlijk heel leuk. Via SIS Finance ben ik hier in april begonnen als interim-CFO. Nu ik eenmaal ben opgevolgd door een CFO in vaste dienst, doe ik voor de directie nog een aantal projecten, bij hetzelfde bedrijf dus – dat is wel bijzonder, temeer daar deze projecten niet strikt financieel van aard zijn. Ik ben nu onder meer bezig met het optimaliseren van de coördinatie tussen sales en operational planning. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat onze verkopers producten van beide ‘bloedgroepen’ van Prinsen Berning moeten kunnen aanbieden, zodat elke klant maar met één van onze mensen zaken hoeft te doen.’

 

Werken in de food-branche

‘Ik ben al tien jaar als financial actief in de food-industrie. Ik vind vooral de supply chain daarin fascinerend, vanwege het feit dat je met natuurproducten bezig bent, waarvan de kwaliteit en kwantiteit bijvoorbeeld per jaar of per oogst kunnen verschillen. Dat geeft een heel eigen dynamiek aan de inkoop- en verkoopkant en aan de voorspelbaarheid van deze industrie.

Bij beslismomenten in de supply chain in deze branche worden financials opvallend genoeg vaak niet betrokken. Ik kan in zo’n geval toegevoegde waarde bieden door impliciete aannames expliciet te maken, onzekerheden te kwantificeren, de bandbreedte en grenswaarden van bepaalde opties te laten zien. Zoals een directeur ooit zei: je kunt de complexiteit terugbrengen tot de eenvoud van één A4’tje.’

 

Werken als interimmer

‘Ik ben twee jaar geleden interimmer geworden omdat ik nog relatief jong ben voor een baan als CFO in vaste dienst; in de markt is daarvoor een zekere senioriteit toch wel een vereiste. Ik kan nu een aantal jaar veel ervaring opdoen in verschillende organisaties en rollen én op het juiste niveau. Maar ik vind het los daarvan erg prettig om interim te werken; het is heel intensief, je kunt geen moment verslappen, en dat houdt je scherp. Ik werk graag op het snijvlak van finance en de business, ik beschouw mezelf als een ondernemende financial, en dat komt me als interimmer natuurlijk goed van pas. Daarnaast kan ik goed omgaan met situaties waar onder druk verandering nodig is. Een nadeel vind ik wel dat er weinig tijd is om even gas terug te nemen en te reflecteren op wat je doet. Dat is dan weer iets makkelijker als je ergens in loondienst werkt.’

 

Toekomstige trends

‘Ik denk dat van financials de komende tijd steeds meer verwacht wordt dat ze over goede soft skills beschikken. Ze moeten communicatief vaardig zijn en goed met mensen overweg kunnen. Ze zullen bij veranderingen ook vaker moeten denken in kansen in plaats van in risico’s. Daarbij wordt de financial uitgedaagd om de impact van veranderingen snel te kunnen kwantificeren.

Business Intelligence (BI) zal ook een steeds grotere vlucht gaan nemen. Steeds meer tools zullen denkwerk van mensen over kunnen nemen. In de food-branche ligt dat overigens wel wat anders dan bijvoorbeeld in de dienstensector, waar IT nu al een veel grotere rol speelt. Maar ook bij ons veranderen dingen snel. De markt en dus het productportfolio worden steeds complexer en diverser, bijvoorbeeld, en de snelheid waarmee we aan de vraag van klanten moeten kunnen voldoen, neemt ook steeds meer toe. Dat dwingt tot het maken van goed beredeneerde keuzes, en daar moet finance de juiste tools voor hebben.’

 

Werken met SIS Finance

‘Ik ben een tijd geleden in een search van SIS Finance naar boven gekomen. Het ging toen om een functie in vaste dienst en dat heeft op dat moment geen vervolg gekregen, maar ze vergeten je daarna niet, je blijft bij ze in beeld. Dat vind ik echt een verschil met andere bemiddelaars, net als het feit dat de partners weten waar ze over praten en zelf ook veel ervaring op de werkvloer hebben. Ze zijn altijd standby en je kunt ze altijd bellen. Dat is echt een pluspunt voor het hogere segment van de markt dat SIS Finance bedient.’