Jaap de Hoop Scheffer: ‘Het bedrijfsleven moet zijn stem meer laten horen’

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2018 > Jaap de Hoop Scheffer: ‘Het bedrijfsleven moet zijn stem meer laten horen’

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer, onder meer oud-minister van Buitenlandse Zaken en ex-secretaris-generaal van de NAVO, was onlangs gastspreker op de traditionele najaarsborrel van SIS Finance in het Amsterdamse Dauphine. Voor een talrijk en enthousiast publiek hield hij een gepassioneerd pleidooi voor een krachtiger Europa. Gegeven de torenhoge ambities van China, het revanchistische gedrag van Rusland en het langzaam verdwijnen van de Pax Americana onder president Trump, is er alle reden voor Europa om de handen meer ineen te slaan – paradoxaal genoeg juist nu het Europese project onder veel Europeanen op groeiende scepsis, of zelfs weerzin stuit. ‘Wij zijn een economische reus, een politieke puber en een militaire dwerg’, zo vatte De Hoop Scheffer de positie van de EU bondig samen, en dat moet veranderen. De buitengrenzen van Europa moeten beter bewaakt worden, de euro moet worden versterkt en het idee van een Europa met verschillende snelheden mag niet langer taboe zijn. Politici moeten ermee ophouden om successen voor henzelf te claimen, en Brussel de schuld te geven van alles wat fout gaat.

 

De kloof tussen privaat en publiek

Een ander speerpunt in De Hoop Scheffers betoog was dat de private sector zich wat hem betreft vaker moet mengen in het publieke debat; de stem van het bedrijfsleven wordt in Nederland te weinig gehoord. ‘De houding van “daar gaan wij niet over”, die voldoet niet meer; je kunt belangrijke kwesties niet alleen aan de politici overlaten.’ Die oproep geldt niet alleen prominente CEO’s, maar ook anderen in het bedrijfsleven, de financiële sector daar nadrukkelijk bij inbegrepen. Geopolitieke kwesties als Brexit, de sancties tegen Rusland of het eenzijdig opzeggen door Trump van de Iran-deal hebben op allerlei fronten financiële implicaties, en daar mogen financials dus ook best vanuit hun expertise hun licht over laten schijnen. ‘De kloof tussen privaat en politiek is te groot’ – met allerlei vooroordelen over en weer tot gevolg.

 

Dat er na afloop in Dauphine over de onderwerpen die De Hoop Scheffer aansneed nog lang en levendig werd gediscussieerd, voedt zijn stelling dat het bedrijfsleven zich wel wat meer mag roeren als het gaat over current affairs. Zijn prikkelende optreden zorgde in elk geval voor een bijzonder geanimeerde avond. We kijken alvast uit naar de voorjaarsborrel 2019!