Nulmeting financiële functie

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2018 > Nulmeting financiële functie

Veel nieuwe CFO’s willen in hun eerste 100 dagen weten hoe hun financiële functie ervoor staat. Met de nulmeting van SIS Finance worden controlling en financieel-administratieve processen inzichtelijk gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als aantallen fte per administratief proces, aantal facturen per fte, het gebruik van IT, en/of de stand van zaken met betrekking tot risicomanagement. Het eindrapport geeft inzicht in efficiency, effectiviteit en gehanteerde werkmethoden. De nulmeting geeft profit- en non-profit-organisaties snel inzicht in de huidige stand van zaken, met concreet verbeterpotentieel.

 

Doorlooptijd 2 maanden

De nulmeting biedt in korte tijd een goede basis om een visie op de financiële functie vorm te geven, en deze visie vervolgens te vertalen naar concrete actie. Zie ook onze factsheet Finance Transformation voor meer informatie, of neem contact op met SIS Finance-partner drs Koen Perik RC.