Advies SIS Finance tien jaar onderdeel wet- en regelgeving

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2021 > Advies SIS Finance tien jaar onderdeel wet- en regelgeving

Tien jaar geleden adviseerden SIS Finance-partners Koen Perik en Jan Schipper het ministerie van Financiën bij de invoering van het provisieverbod. Hoe zat dat ook alweer?

Het provisieverbod

Sinds 2013 geldt in Nederland een provisieverbod: financieel adviseurs en bemiddelaars mogen met betrekking tot bepaalde financiële producten niet meer op basis van provisie hun diensten aanbieden, maar moeten consumenten een factuur sturen voor hun advieswerkzaamheden. Zo werden de banden doorgeknipt tussen deze dienstverleners enerzijds en banken en verzekeraars anderzijds. Als banken en verzekeraars zelf rechtstreeks consumenten adviseren, moeten ook zij daarvoor advieskosten in rekening brengen – en moeten ze die kosten dus ook voor zichzelf inzichtelijk kunnen maken. Maar veel rechtstreekse aanbieders konden dat op dat moment helemaal niet.

Advies SIS Finance

In 2011 vroeg toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager SIS Finance-partners Koen Perik en Jan Schipper om een kostprijsmodel te ontwikkelen dat directe aanbieders konden gaan toepassen bij hun advisering. Zo kwam een model tot stand waarmee ze hun advies- en distributiekosten kunnen berekenen voor financiële producten die onder het provisieverbod vallen. Deze advies- en distributiekosten moeten immers in het dienstverleningsdocument (DVD) worden vermeld. Consumenten kunnen zo een vergelijking maken tussen de advies- en distributiekosten van banken en verzekeraars, en de kosten van zelfstandig adviseurs en bemiddelaars. Een externe accountant moet het kostprijsmodel van de directe aanbieder controleren.

Het advies van SIS Finance is door de minister integraal overgenomen en maakt sindsdien onderdeel uit van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Toolbox Provisieverbod

Speciaal voor directe aanbieders van complexe financiële producten heeft SIS Finance een Toolbox Provisieverbod ontwikkeld. Onderdeel daarvan is een Quick Scan waarmee we uw kostprijsberekening tegen het licht kunnen houden. Ga voor meer informatie naar https://www.sis-finance.nl/wat-we-doen/consulting/toolbox-provisieverbod/