Toolbox provisieverbod

SIS Finance > Wat we doen > Consulting > Toolbox provisieverbod

Toolbox Provisieverbod ™

Toolbox

Nieuwe wet

Het ministerie van Financiën heeft per 1 januari 2013 een provisieverbod ingesteld voor complexe financiële producten. Ook directe aanbieders van dergelijke producten moeten separaat inzicht kunnen geven in de kosten die zij maken voor advies over complexe producten. Directe aanbieders dienen derhalve hun zogeheten advies- en distributiekosten transparant te maken. SIS Finance heeft indertijd het ministerie van Financiën geadviseerd over de wijze waarop directe aanbieders dat kunnen doen. Het adviesrapport dat dit heeft opgeleverd, is in 2012 door het ministerie overgenomen en is nu onderdeel van de wet.

2018: zijn uw kostprijzen nog goed berekend?

Om aan de nieuwe wet te voldoen hebben alle directe aanbieders in 2012 een aantal initiatieven moeten nemen, zoals het opzetten en beschrijven van een kostprijsmodel en het berekenen van tarieven. Sindsdien leert de praktijk dat sommige directe aanbieders hun kostprijzen te hoog hebben berekend, of te laag. Toerekening van bijvoorbeeld kosten voor Google Adwords en Affiliate Marketing blijkt in de praktijk tot veel verschillende benaderingen te leiden. Ook bieden sommige verzekeraars hun diensten inmiddels alleen nog online of telefonisch aan – wat mogelijk tot een ander kostenmodel leidt dan in 2012.

Quick scan

Wij kunnen uw kostprijsberekening in korte tijd tegen het licht houden. Je zou dit als een soort APK kunnen beschouwen. Binnen de Toolbox Provisieverbod™ kennen wij hiervoor een standaard dienst, de Quick Scan. Neem contact op met een van onderstaande partners van SIS Finance voor meer informatie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs Koen Perik RC, partner SIS Finance en projectleider van dit project. Telefoon: 020-5617711, of 06-53690363, e-mail: k.perik@sis-finance.nl.

Tevens kunt u contact opnemen met drs Jan Schipper. Hij is als partner binnen SIS Finance verantwoordelijk voor financiële instellingen. Telefoon: 020-5617711 of 06-28422595, e-mail: j.schipper@sis-finance.nl. Of maak gebruik van het contactformulier.