Center for Cost Management (CCM®)

SIS Finance > Wat we doen > Consulting > Center for Cost Management (CCM®)

ccmlogo

 

Het Center for Cost Management (CCM®) is een onafhankelijk instituut op het gebied van het managen van kostprijsinformatie. Het Center adviseert directies, managementteams en financieel managers bij verandertrajecten waarin enerzijds inzicht in winstgevendheid van klanten, producten en diensten en anderzijds berekening van kostprijzen centraal staan. Daarnaast verricht het Center for Cost Management doorlichtingen en onderzoeken op bedrijfseconomisch en kostprijsgebied. Ga voor meer informatie naar www.centercostmanagement.nl.

CCM_services