SIS Finance Healthcare

SIS Finance > Wat we doen > Consulting > SIS Finance Healthcare

Dienstverlening SIS Finance Healthcare™

SIS Finance Consulting biedt toegespitste dienstverlening voor zorginstellingen. Vanuit onze ervaring bij ziekenhuizen en zorginstellingen en onze adviezen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten wij hoe een kostprijssysteem moeten ontwikkelen, verbeteren en invoeren. Dat doen wij met best practice-ervaring uit de private sector gecombineerd met kennis van zorg- en besturingsprocessen.

Het gaat voor de zorgsector nu om vijf diensten:

 • Kostenmodel (ABC) in één dag – free of charge
 • Contracten en SLA’s met externe huurders
 • Kostenmodel en SLA’s voor facilitaire diensten
 • Healthcare Cost Management Maturity Assessment™
 • Online kostprijsmodel (tooling CostReport™) instellingen met 40 – 1.000 medewerkers

Kostenmodel (ABC) in één dag – free of charge

Voor steeds meer zorginstellingen is informatie over winstgevendheid van producten en diensten niet meer een nice to have, maar essentieel om te blijven bestaan.

Tijdens deze workshop wordt een groep controllers of een management team actief begeleid om in zeer korte tijd een Activity Based Costing (ABC) ofwel kostenmodel te ontwikkelen.

 • In een tijdsbestek van vier uur wordt het ABC-model voor de organisatie ontwikkeld.
 • Doelgroep: voor een managementteam van een bedrijf, instelling of afdeling.
 • Voorbereiding: neem een recente begroting mee.
 • Locatie: regio Utrecht, steeds op een zaterdagochtend van 8.30 tot 12.30.
 • Prijs: free of charge. *

* definitieve toekenning en planning van de workshop alleen na een telefonische intake. De workshop is bijvoorbeeld niet bedoeld voor advieskantoren. Tevens onder voorbehoud van beschikbare time slots. Eventuele zaalhuur wordt wel in rekening gebracht.

Contracten en SLA’s met externe huurders

Contracten met externe huurders van zorginstellingen zijn vaak niet up-to-date. Sommige zorginstellingen hebben meer dan 100 externe huurders. Daarbij gaat het – naast de huur zelf – om diensten waar eigen interne zorggroepen ook gebruik van kunnen maken. Die variëren van schoonmaak en beveiliging, tot bijvoorbeeld medische ICT en HR. CCM en SIS Finance hebben hiervoor een standaardaanpak ontwikkeld.

 • Startpunt: standaard ‘PDC voor externe huurders zorginstellingen’ SIS Finance.
 • Er worden tevens kostprijzen per dienst berekend (gemene rekening / p*q diensten).
 • Doelgroep: controllers en CFO’s. BTW-proof aanpak.
 • Eindresultaat: eenduidige contracten én heldere service level agreements (SLA’s).
 • Prijs: vaste prijs per zorginstelling.

Kostenmodel en SLA’s voor facilitaire afdelingen

Een kostenmodel van zorginstellingen is vaak niet up-to-date. Bij sommige zorginstellingen omvatten deze kosten 25% van de totale kosten van de instellingen. Dan loont een goede SLA met PDC (producten-dienstencatalogus). Die diensten variëren van ICT-werkplekken en beveiliging, tot bijvoorbeeld medische ICT en Finance. CCM heeft hiervoor samen met SIS Finance een standaardaanpak ontwikkeld.

 • Startpunt: standaard ‘PDC voor facilitaire/SSC diensten zorginstellingen’ SIS Finance.
 • Er worden tevens kostprijzen per dienst berekend.
 • Doelgroep: controllers en CFO’s.
 • Eindresultaat: inzicht in kosten per (bijvoorbeeld per werkplek en m2 schoonmaak); service level agreements (SLA’s).
 • Prijs: vaste prijs per zorginstelling.

Healthcare Cost Management Maturity Assessment™

Bij het instrument HCMMA™ staat financiële besturing van een zorginstelling of ziekenhuis centraal. Vanuit patiënten, toezichthouders en andere belanghebbenden (verzekeraars, NVZ, NFU) neemt de druk toe om de kostprijsberekening zo transparant mogelijk te maken. Enerzijds ten behoeve van interne sturing en verbetering van de onderhandelingspositie met zorgverzekeraars, anderzijds voor tarifering (bij ziekenhuizen: DOT/DBC’s). SIS Finance Consulting heeft de NZa in 2017 geadviseerd over de kwaliteit van kostprijzen in ziekenhuizen. De kennis en ervaring die wij hiermee hebben opgedaan, heeft geleid tot de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel: HCMMA™.

 • HCMMA is specifiek ontwikkeld middelgrote en grote zorginstellingen.
 • Doelgroep: senior management / RvB en CFO’s .
 • Doorlooptijd van drie maanden, gevuld met betrouwbare informatie.
 • Prijs: vaste prijs per instelling.

Online kostprijsmodel (tooling CostReport™)

Het gebruiksvriendelijke online kostprijsmodel CostReport™ berekent betrouwbare kostprijzen van zorgactiviteiten en -producten van zorginstellingen.Wilt u meer inzicht in kosten, ondersteund door best practice tooling? De online tool CostReport™ is op maat gemaakt voor zorginstellingen en is bedoeld voor instellingen en afdelingen van ziekenhuizen van 40 tot 1.000 medewerkers.

 • De online tool is specifiek ontwikkeld voor kleine en middelgrote zorginstellingen.
 • Doelgroep: controllers, eigenaren of CFO’s van zorginstellingen.
 • De tool is met een doorlooptijd van drie maanden gevuld met betrouwbare informatie.
 • Directe relatie met budget- en rapportageproces.
 • Prijs: vaste prijs per afdeling of instelling.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende presentatie kunt u contact opnemen met Koen Perik, partner SIS Finance Healthcare. Telefoon: 020-5617711, of 06-53690363, email: k.perik@sis-finance.nl.