Inzicht in kosten op het prioriteitenlijstje bij banken & verzekeraars

19 februari 2015

SIS Finance > Insights > Nieuws > Geen categorie > Inzicht in kosten op het prioriteitenlijstje bij banken & verzekeraars

Inzicht in kosten op het prioriteitenlijstje bij banken & verzekeraars
‘standaard aanpak SIS Finance’

Onlangs heeft SIS Finance een mooie opdracht afgerond bij een grote verzekeraar. Het inzichtelijk maken van kosten stond centraal in deze opdracht. Van oudsher stond het verkrijgen van inzicht in kosten niet op de agenda van de meeste banken en verzekeraars, maar vandaag de dag pronkt dit item steeds meer bovenaan het prioriteitenlijstje. De druk van toezichthouders AFM en DNB is hier zeker debet aan. Maar door toenemende concurrentie en steeds kritisch wordende consument groeit ook de interne behoefte van het management om op effectiviteit én doelmatigheid te kunnen sturen.

Veel verzekeraars hebben nog te weinig inzicht in afzonderlijke kosten van hun producten en diensten. Zij hebben bij de huidige lage rente en de stabiele of krimpende markt veel behoefte aan inzicht in kosten van hun diensten en ook in de splitsing eenmalige en doorlopende kosten. Toezichthouders als de DNB stellen steeds strengere eisen. Dan gaat het om goed én duurzaam inzicht in eerste, doorlopende en excassokosten, ook per product. Goede kosteninformatie helpt in de communicatie naar toezichthouders, maar ook voor interne sturing in de eigen organisatie.

Inzicht in deze kosten vereist ontwikkeling en toepassing van een bedrijfsbreed Kostenmodel. Dat model wordt dan gebruikt door het eigen management én in communicatie naar toezichthouders. Tijdens onze opdracht bij de betreffende verzekeraar hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een dergelijk bedrijfsbreed Kostenmodel. Belangrijk onderdeel in deze opdracht was, naast het betrekken van hoger management en de finance & controle afdeling, het betrekken van de ‘business’ om zo organisatiebreed draagvlak te creëren en nader te komen tot gegronde eindresultaten. Uiteindelijk heeft onze opdracht geresulteerd, dat deze opdrachtgever (de verzekeraar) meer kan sturen op de kosten van bedrijfsprocessen – zoals een bedrijfsproces als ‘offreren’ – en kosten en winstgevendheid van producten – zoals een product als ‘levensverzekering’. Maar dus ook op eenmalige, doorlopende en excassokosten.

Meer weten? Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de factsheet ‘inzicht in eenmalige en doorlopende kosten’.
Documenten:

pdf_16x16 Factsheet eenmalig en doorlopende kosten januari 2015 (PDF: 401.51 KB)