‘Maak onderscheid tussen vaste en variabele ziekenhuiskosten’ – FD 2 september 2019