NZa publiceert SIS Finance kostenonderzoek eerstelijns verloskundige zorg

SIS Finance > Insights > Nieuws > Geen categorie > NZa publiceert SIS Finance kostenonderzoek eerstelijns verloskundige zorg

Het kostenonderzoek is uitgevoerd door adviesbureau SIS Finance in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). SIS Finance werkte hiervoor samen met onderzoeksbureau Ecorys. Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de kosten, opbrengsten, productie, fte-inzet en productiviteit van eerstelijns verloskundige praktijken in 2015. Deze gegevens vormen de basis van het herijkte tariefbesluit voor de eerstelijns verloskundige zorg voor 2018.

Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd en gerapporteerd:

  • deelonderzoek 1: verzameling en analyse van de benodigde gegevens voor de herijking van de tarieven;
  • deelonderzoek 2: inzicht geven in de verklarende factoren voor de productiviteitsontwikkeling in de verloskundige zorg tussen 2009 en 2015.

Aanleiding voor het onderzoek was de verwachting vanuit de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) dat de productiviteit van de eerstelijns verloskundigen in Nederland in recente jaren is gedaald. Uit deelonderzoek blijkt dat het aantal geboren kinderen per fte in 2015 lager lag dan ten tijde van het vorige onderzoek (2007). Deelonderzoek 2 benoemt een drietal factoren die een gedeeltelijke verklaring voor de lagere productiviteit tussen 2009 en 2015 kunnen zijn:

  • daling van aantal geboortes per 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-40);
  • stijging van aantal verloskundigen (in fte) per 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-40);
  • stijging aandeel opbrengsten uit niet-zorgeenheid gerelateerde activiteiten (hieronder vallen bijvoorbeeld echo’s).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

drs Koen Perik RC

Partner Healthcare SIS Finance

06-53690363

k.perik@sis-finance.nl