SIS Finance onderzoekt financiële situatie kraamzorgorganisaties

SIS Finance > Insights > Nieuws > Geen categorie > SIS Finance onderzoekt financiële situatie kraamzorgorganisaties

In opdracht van Bo Geboortezorg, de belangenbehartiger van zorgorganisaties die actief zijn in de geboortezorg, heeft SIS Finance onlangs een onderzoek afgerond naar de financiële situatie van deze organisaties. Die is niet erg rooskleurig, zo blijkt uit de analyse van de boekjaren 2016 en 2017 van vijftien kleine, grote en middelgrote kraamzorgorganisaties. Veel organisaties draaien verlies en hun eigen vermogen krimpt. Het aandeel vaste activa op de balans loopt terug en er is in de sector geen ruimte voor investeringen. Hierdoor zijn kraamzorgorganisaties nauwelijks in staat te innoveren, bijvoorbeeld op het gebied van ICT.

Uit gesprekken met de ondervraagde partijen bleek dat het aan de maatschappelijke betrokkenheid van de sector ligt dat veel partijen het nog net redden. Dat lukt ze door investeringen uit of af te stellen, verliezen te accepteren, de overhead laag te houden en door medewerkers met een flexibel arbeidscontract in te zetten.

Volgens Bo Geboortezorg begint de situatie nu onhoudbaar te worden. De brancheorganisatie heeft daarom de problematiek bij de NZa aangekaart; die heeft inmiddels besloten een formeel kostenonderzoek te starten. Het advies van SIS Finance is om de tarieven duurzaam te verhogen zodat een rendement van 3-5% kan worden gehaald en er buffers kunnen worden opgebouwd.

SIS Finance ontwikkelt zich steeds meer tot specialist op het punt van de berekening van kostprijzen in (onder andere) zorgorganisaties. In 2017 verrichten wij in opdracht van de NZa soortgelijk onderzoek voor verloskundigen. Dat heeft uiteindelijk een tariefsverhoging opgeleverd van 13,5%. Als u meer wilt weten over deze of andere diensten van SIS Finance, neem dan contact op met partner Koen Perik.