SIS Finance werkt mee aan Maturiteitsmodel Financieel Professional 2022 van de NBA

SIS Finance > Insights > Nieuws > Geen categorie > SIS Finance werkt mee aan Maturiteitsmodel Financieel Professional 2022 van de NBA

Onlangs publiceerde de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het rapport ‘Maturiteitsmodel Financieel Professional 2022’. Dit rapport, geschreven door de NBA-ledengroep Accountants in Business, biedt een toekomstvisie op het beroep van de financieel professional in het jaar 2022. Het is bedoeld als handvat voor de professionele ontwikkeling van hoogopgeleide financials, en schetst de strategie, de belangrijkste kennisgebieden, rollen en ontwikkelingen aan de hand van een maturiteitsmodel. Namens SIS Finance was partner Koen Perik betrokken bij de totstandkoming van het rapport, dat gratis te downloaden is via https://www.nba.nl/globalassets/afbeeldingen/ledengroepen/aib/maturiteitsmodel-financieel-professional-2022-versie-februari-2019.pdf