De interimmer in beeld: Rolf Rutte

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2022 > De interimmer in beeld: Rolf Rutte

Rolf Rutte is sinds oktober 2021 interim Finance Manager bij Meijers Assurantiën in Amstelveen. Hij gaf daar tot 1 april jl. leiding aan de teams Finance & Control en Debiteuren. Daarvóór had hij eerder diverse finance-rollen bij een grote verscheidenheid aan organisaties. Mogen we daaruit afleiden dat hij het fijn vindt om als interimmer aan het werk te zijn?

‘Ja, ik vind het inderdaad fijn om als interimmer te werken. Ik ben opgeleid als registeraccountant, en na mijn start bij KPMG heb ik eerst bij een aantal organisaties in loondienst gewerkt voor ik vanaf 2011 ben gaan freelancen. Wat ik er fijn aan vind is dat je je expert-rol beter kunt benutten; vanwege de kennis en ervaring die je hebt opgedaan bij veel verschillende bedrijven, heb je echt toegevoegde waarde. Je bent meestal maar betrekkelijk kort bij een organisatie, ook daarom wordt er vaak goed naar je geluisterd – voor je het weet ben je immers weer vertrokken. Voor mij persoonlijk is het verder fijn dat ik in de periodes tussen opdrachten door mijn vrouw kan bijstaan, die een eigen modebedrijf heeft.

Een nadeel is wel dat je geen onderdeel wordt van een bedrijf op de lange termijn. Je vliegt erin en je vliegt er weer uit, dat maakt het lastig om echt bij de langetermijnstrategie betrokken te worden. Ook moet je telkens weer afscheid nemen van een team, dat vind ik ook wel eens jammer.’

Takenpakket bij Meijers

‘Ik ben per 1 oktober vorig jaar bij Meijers aan de slag gegaan, toen de Finance Manager hier net was vertrokken. CEO Daniël de Swaan vroeg mij toen om hier een half jaar die rol waar te nemen, met als doel om 1 april het stokje weer over te dragen aan iemand die hier toen net in dienst was gekomen, een voormalig consultant die ik de afgelopen periode heb ingewerkt. Daarnaast heb ik een van de twee teams die ik onder mijn hoede had, in wat rustiger vaarwater kunnen brengen. Ik heb ook een aantal van de relatief jonge medewerkers en de teamleiders gecoacht, dat vind ik erg leuk om te doen. De afgelopen maanden zijn er een flink aantal nieuwe mensen bijgekomen, dat proces heb ik ook begeleid.

Verder fungeerde ik met mijn kennis en ervaring als een soort ‘safety belt’ bij het opstellen van de diverse jaarrekeningen en het begeleiden van de accountantscontrole. Ook ben ik nu nog bezig met een aantal fiscale optimalisatie-vraagstukken op het terrein van assurantiebelasting, btw en loonbelasting. Een andere taak waar ik mee bezig ben geweest, is om met de IT-afdeling te overleggen over hoe we bepaalde processen kunnen verbeteren. Meijers is in hoge mate een IT-driven organisatie, dus een goede verstandhouding tussen Finance en IT is echt cruciaal. Dat geldt ook voor de verhouding met de rest van de business. Overleg over de informatiebehoefte van het management, de begroting, eventuele knelpunten in de samenwerking, dat is allemaal essentieel om je werk als finance-professional goed te kunnen doen. Bij sollicitaties letten we daar dus ook goed op: hebben kandidaten de soft skills die je, naast vakinhoudelijke kennis, nodig hebt voor dit werk?’

Automatisering

‘De belangrijkste trend in ons vak zal de komende tijd toch de voortgaande automatisering zijn; voor de verwerking van datastromen zullen steeds minder mensen nodig zijn. Aan de onderkant verdwijnen er daardoor banen, maar aan de bovenkant zullen de eisen hoger worden. Permanent forecasten en continu aanpassen zal steeds meer de norm worden, dat vereist dat mensen op een hoog niveau kunnen functioneren. En, nogmaals, dat ze heel goed kunnen communiceren met de business. Ik denk zelf dat ons werk, of je dat nou doet als interimmer of in loondienst, de komende tijd alleen maar leuker zal worden.’