De CFO-agenda: Dennis van Vugt

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2015 > De CFO-agenda: Dennis van Vugt

Dennis van Vugt is CFO en COO van CBRE Global Investors EMEA, een van ’s werelds grootste investeerders in vastgoed. Het hoofdkantoor staat op Schiphol; er werken in totaal 500 mensen bij CBRE Global Investors EMEA, verspreid over 14 landen.

 

‘Onze klanten zijn vooral grote institutionele beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Die beleggen bij ons in met name commercieel vastgoed: winkelcentra, kantoren, en de laatste tijd steeds meer in logistiek. Bij EMEA beheren wij momenteel in totaal voor 28 miljard euro aan assets. Om dat allemaal in goede banen te leiden, combineer ik bij CBRE twee rollen: finance en operations. Als CFO ben ik verantwoordelijk voor klassieke taken als control, risk management, tax, legal, reporting. Daarbij word ik ondersteund door een finance director. Maar de meeste tijd gaat zitten in de operationele kant van mijn werk. Dat is behoorlijk complex, mede door de matrix waar we hier mee werken. Enerzijds hebben we de klantenkant: de mensen en structuren die ervoor zorgen dat het geld van onze klanten goed beheerd wordt. Aan de andere kant hebben we de landenorganisaties, die op zoek gaan naar panden waar het geld van onze klanten in belegd kan worden. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat die twee onderdelen goed met elkaar samenwerken.’

 

Vooruit kijken

‘Voor CFO’s wordt het steeds belangrijker om vooruit te kijken en niet achteruit. Veel CFO’s steken nog altijd veel tijd in reporting, maar het gaat steeds meer om adequaat forecasten. Niemand zit nog te wachten op een gedrukt jaarrapport dat vijf maanden na dato verschijnt. Je kunt beter 80% accuraat zijn en op tijd, dan 100% correct maar te laat. Gegeven de huidige technologie moet je gewoon in staat zijn om veel sneller dan vroeger relevante gegevens te leveren; dat vergt een andere mindset.

De vraag is natuurlijk hoe je die omslag maakt. Dat is een kwestie van cultuur, en ook van het karakter van mensen. De ideale CFO is niet langer alleen maar heel goed in cijfers, maar moet ook goed kunnen communiceren. Hij moet begrijpen waar de business naartoe gaat, en dat kunnen vertalen naar finance. Hij moet het hele plaatje kunnen overzien. Het gaat dus niet alleen om sneller rapporteren, of om handig omgaan met nieuwe technologie, maar ook om persoonlijke en communicatieve aspecten.  Op die “zachte” elementen moet dus nadrukkelijker gemanaged worden.’

 

Big data

‘Een andere onontkoombare trend is big data. Daar worstelt iedereen mee: de hoeveelheid gegevens is potentieel zo groot dat je vrijwel onbeperkt analyses kunt maken. Je moet dus goed begrijpen waar je naar zoekt om te voorkomen dat je in een brij verzandt. Hoe zorg je ervoor dat je relevant blijft als er zoveel data beschikbaar zijn dat iedereen alles al weet? Hoe weet je dat je echt iets te pakken hebt wat de moeite waard is, en hoe overtuig je mensen daarvan? Ook hier gaat het dus om de ervaring, het inzicht en de persoon van de CFO, veel meer dan om zijn technische skills. Iedereen wil graag business partner zijn en geen buitenstaander – maar dat vergt een andere houding dan die van de traditionele bean counter. Aan dat aspect zouden ook de financiële opleidingen meer aandacht moeten besteden.’