Vraag naar finance professionals groeit explosief

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief november 2015 > Vraag naar finance professionals groeit explosief

De Nederlandse economie trekt weer aan en dat heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar financiële professionals spectaculair stijgt.

 

Het FD publiceerde onlangs de resultaten van onderzoek waaruit blijkt dat de vraag naar financieel specialisten razendsnel groeit. In het derde kwartaal van 2015 waren er 49% meer vacatures in deze beroepsgroep dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral accountants en businessanalisten met een financiële achtergrond zijn in trek. Er stonden in het derde kwartaal in totaal 14.600 vacatures uit voor financieel specialisten. Daarvan hadden er 6600 betrekking op accountants/auditors. Dat laatste is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

De laatste maanden neemt ook de vraag toe naar businessanalisten met een financiële achtergrond. Volgens de onderzoekers is dat deels te verklaren door de populariteit van big data: ‘Doordat bedrijven steeds meer met big data werken en deze gegevens correct geanalyseerd en geïnterpreteerd moeten worden, is er steeds meer behoefte aan specialisten die dat heel goed kunnen. Begin 2013 was er vrijwel geen vraag naar deze beroepsgroep, maar nu wordt het steeds moeilijker om businessanalisten te vinden die een specialisme in het vak finance en reporting combineren met kennis van IT-systemen en -middelen.’

 

Project control

Ook project control wordt steeds belangrijker. De afgelopen drie jaar waren er bijna 5000 vacatures voor deze functie en dat aantal neemt elke maand toe. Deze vraag vloeit voort uit de behoefte aan innovatie, die vaak op projectbasis georganiseerd wordt. Bedrijven gaan weer meer investeren en innoveren, waarbij risicomanagement essentieel is. Overigens is het merendeel van de vacatures voor financiële functies voor vast personeel: in ruim drie kwart van de gevallen gaat het om een vast contract.