Boekrecensie: De Tesla-revolutie

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2017 > Boekrecensie: De Tesla-revolutie

Ook nu Donald Trump besloten heeft om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen, is de trend naar meer gebruik van duurzame energie onomkeerbaar. Politiek, bedrijfsleven en publieke opinie in grote delen van de wereld lijken het erover eens dat er iets moet gebeuren om de klimaatverandering te stoppen. In De Tesla-revolutie leest u hoe snel de ontwikkelingen op dit front gaan, en wat we de komende tijd nog kunnen verwachten.

 

Het grootste gedeelte van de energie die wij gebruiken, komt tot nu toe nog steeds uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool. Maar door het succes van onder andere zonne- en windenergie is er sprake van een nieuwe energierevolutie, die zich razendsnel ontwikkelt naarmate de productiekosten dalen en duurzame energie dus betaalbaarder wordt voor grotere groepen mensen. Het verkoopsucces van Tesla Motors laat zien wat er aan de hand is: de Tesla-revolutie is begonnen.

Toch kunnen we nog lang niet zonder olie; de vraag naar het zwarte goud stijgt nu al 150 jaar. De olieconflicten en de geopolitieke spanningen zijn daarom op dit mometn groter dan ooit. Maar door het enorme succes van vooral zonne-energie zal de macht van oliegiganten onherroepelijk minder worden.

In De Tesla-revolutie gidsen Willem Middelkoop en energie-expert Rembrandt Koppelaar u door het snel veranderende energielandschap. In korte Q&A-hoofdstukken (een formule die we kennen van eerdere boeken van Middelkoop) vertellen ze het complete verhaal: helder, optimistisch en snel. Vragen als ‘Waarom raakt de goedkope olie op?’ en ‘Hoeveel geld is er nodig om een schone energie-infrastructuur op te bouwen?’ komen aan de orde. Conclusie: ‘Of Tesla zich als autonome onderneming kan blijven handhaven is onzeker, maar de door haar in gang gezette revolutie kan niet meer mislukken.’ Waarvan akte.