Kostprijzen in de zorg

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2017 > Kostprijzen in de zorg

SIS Finance heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld tot een specialist op het terrein van kostprijzen in de zorg – een lastig onderwerp waar nog een wereld te winnen valt.

 

SIS Finance heeft dit jaar twee grote projecten voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgerond. Allereerst betrof dat het onderzoek ‘Doorontwikkeling kostenmodel ziekenhuiszorg’. Het ging daarbij om de kwaliteit van DOT/DBC-kostprijzen in relatie tot tarieven, de wijze waarop de NZa hierop toezicht houdt en de manier waarop de honderd Nederlandse ziekenhuizen intern met kostprijzen werken. Hiervoor zijn onder andere twintig interviews gehouden, onder meer met CFO’s van grote ziekenhuizen en met verzekeraars. Koen Perik heeft dit onderzoek samen met interimmanager Wendy Schuit uitgevoerd.

Het tweede onderzoek dat SIS Finance voor de NZa verrichtte, betrof de tarieven voor eerstelijns verloskundige zorg. Er zijn in Nederland ongeveer vijfhonderd praktijken, waarvan er ruim honderd aan het onderzoek hebben deelgenomen. Hierbij stonden aantallen geboortes (NZa: zorgeenheden) in relatie tot kosten en winst centraal. Zie voor meer informatie hierover https://www.sis-finance.nl/nza-publiceert-sis-finance-kostenonderzoek-eerstelijns-verloskundige-zorg/.

Voor meer informatie over deze projecten, of consulting en interimmanagement in de zorg, kunt u contact op nemen met drs Koen Perik RC, Healthcare Partner SIS Finance: k.perik@sis-finance.nl.