De interimmer in beeld: Wendy Schuit

SIS Finance > Insights > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juni 2017 > De interimmer in beeld: Wendy Schuit

Wendy Schuit rondde onlangs na bemiddeling door SIS Finance een interim-opdracht af bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat leverde een advies op dat vooralsnog vertrouwelijk is. Wat kwam ze onderweg tegen? En hoe kijkt ze tegen het vak aan?

 

‘Bij de NZa ging het erom het kostprijsmodel van ziekenhuizen en andere zorgverleners verder door te ontwikkelen. Die werken nu nog met heel verschillende modellen en systemen om de prijs van hun behandelingen te berekenen; daardoor wordt de NZa geconfronteerd met prijzen die ze niet thuis kunnen brengen. Dat is natuurlijk ook een probleem voor zorgverzekeraars en andere stakeholders, er zijn grote belangen mee gemoeid. De vraag was dus hoe dit beter kan. Moet er meer worden vastgelegd? Of is het juist beter om dingen meer vrij te laten? Ik kan officieel nog niets over ons advies zeggen; maar het is alvast wel duidelijk dat er meer transparantie nodig is, en meer uniformiteit. Grote bedrijven als Heineken of Procter & Gamble, waar ik eerder in loondienst heb gewerkt, zijn op dit punt al veel verder. Het is ongewenst dat we de kostprijzen van heel veel medische verrichtingen nog steeds niet boven water hebben.’

 

De rol van finance

‘In mijn werk heb ik er mijn specialiteit van gemaakt om de finance-kolom in organisaties beter te verbinden met andere afdelingen. Ik zie regelmatig dat finance  een eilandpositie binnen een organisatie heeft; de andere afdelingen zien finance vaak als een reporting rol, meer op afstand van het primaire proces. Op die manier is er weinig kruisbestuiving en dus onvoldoende dialoog over ‘het verhaal achter de cijfers’. Dat is doodzonde, want cijfers mogen geen black box voor je zijn, men moet begrijpen wat zijn of haar invloed is op het resultaat en wat de ‘knoppen’ zijn waar men aan kan draaien om deze invloed te vergroten. In mijn ogen is het de taak van een financiële afdeling om andere afdelingen enthousiast te maken over cijfers en financiële gegevens om te vormen tot managementinformatie die mensen echt kunnen gebruiken.

Sturen op cijfers zal de komende tijd alleen maar belangrijker worden, managers worden op dit punt ook steeds beter opgeleid. Dat betekent dat ook aan de financiële afdeling steeds hogere eisen zullen worden gesteld. De control-functie binnen finance zal meer gewicht krijgen ten opzichte van verslaglegging. Er moeten sneller beslissingen worden genomen, waardoor steeds meer informatie steeds sneller beschikbaar moet zijn; denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van scenario’s.’

 

Werken als interimmer

‘Ik ben sinds 2014 in Nederland actief als interimmer, daarvoor ook al tien jaar in het buitenland. Ik vind het heel prettig om op interim-basis te werken; de flexibiliteit ervan spreekt me aan. Daarnaast vind ik het prettig om projecten op te pakken met een kop en een staart. Ik voel me snel op mijn gemak in een nieuwe omgeving en heb snel het benodigde overzicht van een situatie of opdracht.  Het nadeel is wel dat je nooit helemaal deel uitmaakt van het team waar je mee werkt, je blijft toch altijd de ‘externe’ die voor een bepaalde klus is ingehuurd. Juist dan is het leuk om terug te kijken en het gevoel te hebben iets waardevols te hebben achtergelaten.

Bij SIS Finance waren Marcia en Jacco de eersten met wie ik sprak. Een week na dat eerste gesprek belde Koen al voor een opdracht, dat ging heel snel. Het is erg fijn dat de lijnen zo kort zijn; je hebt rechtstreeks contact met de partners. Ook tijdens de opdracht die je uitvoert is er een grote verbondenheid, de partners staan midden in het werk en weten waar ze het over hebben. Het geeft je ook het gevoel dat je onderdeel van de club bent; je staat niet op afstand maar hoort er echt een beetje bij. Dat is een heel prettig gevoel.’